Sökning: "Digital inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Digital inkludering.

 1. 1. BankID - ett verktyg för frihet eller förtryck? En studie om det digitala utanförskapet som effekt av arbetet för digital inkludering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Julia Lindkvist; Åsa Hermansson; [2023]
  Nyckelord :BankID; cyberutopism; digital identitet; digital inkludering; digitalisering; digital klyfta; digitalt samhälle; digitalt utanförskap; e-legitimation; konsumtionssamhället; marginaliserade grupper; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det moderna samhället fungerar digital delaktighet som en social symbol eftersom digital teknik uppfattas som magisk, och därför strävar beslutsfattare efter att se till att alla kan dra nytta av digitaliseringens fördelar. I Sverige används det vedertagna begreppet digital inkludering för att samtliga medborgare ska bli en del av det digitala samhället och för att överbrygga den digitala klyfta som uppstått i takt med den accelererande digitaliseringen. LÄS MER

 2. 2. Det kan du fixa online : En kvalitativ studie om demokratisk digitaliseringhos äldre i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Katja Forthmann Henningsson; Emelie Åberg; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitalt utanförskap; Digital exkludering; Digital inkludering; Digital motivation; Digital kompetens; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i Sverige har fortskridit intensivt, och benämns ofta som en möjlighet föreffektivisering inom offentlig förvaltning. Vad händer egentligen när digitaliseringen avallmännyttiga tjänster sker så hastigt? Denna studies syfte är att granska och öka förståelsen förhuruvida digitaliseringen av allmännyttiga verksamheter sker demokratiskt samt hurdigitaliseringen påverkar äldre svenska individer. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i virtuella miljöer : Med fokus på spel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Annala; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Hypermasculinity; Videogames; Gaming; Sexism; Exclusion; Spatial design; Information design; Computer games; Digital environment; Inkludering; Hypermaskulinitet; Videogames; Gaming; Sexism; Exkludering; Rumslig gestaltning; Informations design; Dataspel; Digital miljö;

  Sammanfattning : This study is about inclusion in digital environments with a focus on videogames. The purpose of the study is to provide insight into how to increase inclusion in the digital environment, primarily for women, and provide examples of how to apply good information design to digital spaces to contribute to increased inclusion in videogames. LÄS MER

 4. 4. Digitala lösningar, att balansera inkludering och exkludering - En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser av arbetet med klienter med missbruksproblematik till följd av restriktionerna under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mikaela Persson; Frida Johansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Covid-19; Substance use; Addiction; Digitalization; Street Level Bureaucracy; The Digital Divide; Inclusion; Exclusion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Following the covid-19 pandemic, restrictions have been implemented in many social services in Sweden to reduce the risk of spreading the disease further. These have often included refraining from meeting clients in person and working remotely. LÄS MER

 5. 5. Äldres delaktighet i ett alltmer digitaliserat samhälle, den digitala klyftan och etiken, en strukturerad Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annkatrin Hemmenbach; [2022]
  Nyckelord :Elderly; digital divide; active ageing; digital inequalities; ethical aspects; Äldre; digital klyfta; aktivt åldrande; digital ojämlikhet; etiska aspekter;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla i samhället påverkas av den digitala omställningen och covid-19 pandemin har fungerat som murbräcka för både ökad digital transformering och ökad användning. den äldre gruppen varit mest utsatt inte bara iform av ökad risk för död till följd av sjukdomen utan även varit begränsad i sitt sociala liv med minskad delaktighet som följd. LÄS MER