Sökning: "Digital internkommunikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Digital internkommunikation.

 1. 1. Formulering och formatering : om medarbetarkommunikation på digitala plattformar och generation Y:s intåg på arbetsmarknaden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Kristina Andrén; Andree Forsberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De kommunikationsförändringar som kommit med den tekniska utvecklingen har för organisationer inneburit en ökad komplexitet och decentralisering som ställer högre krav på den enskilde medarbetaren. Det har även förändrat hur medarbetarna tar till sig, förmedlar och bearbetar den information som ges. LÄS MER

 2. 2. Tar EVRYone en kaffe med teknologin?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessica Sandén; Sandra Petersson; [2013]
  Nyckelord :sociala intranät; Enterprise 2.0; web 2.0; sociala medier; internkommunikation; organisationskommunikation; medarbetare; EVRY; EVRY One; EVRY Graphics; kommunikation; informell kommunikation; interaktion; utbyte av kunskap; kunskapsutbyte; intern konkurrens; sociomateriality; praktikergemenskaper; attityder; communication technology; the technology acceptance model; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past years, Information- and Communication Technologies have expanded, and many organizations are following the growing trend of embracing new technological innovations. This has resulted in the digital world becoming increasingly important, yet problematic for organizations' communications. LÄS MER

 3. 3. Intern e-mailkommunikation på Akademiska sjukhusets röntgenavdelning : en kvalitativ intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Magnus Wikmark; [2008]
  Nyckelord :The Media richness theory; Sjuksköterskor; Uppsala; Akademiska sjukhuset; Röntgenavdelningen; E-mail; Digital internkommunikation.;

  Sammanfattning : Purpose of the essay: The purpose of the essay is to, from the view of the nurses working at the x-ray infirmary; see how the internal e-mail communication is working as the main digital communication method at the x-ray infirmary.Material/Method: The material has been collected using qualitative interviews with eight nurses working at the x-ray infirmary. LÄS MER