Sökning: "Digital terrain model DTM"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Digital terrain model DTM.

 1. 1. Utvärdering av två digitala terrängmodeller på öppna ytor : Framställda med NRTK-GNSS och Laserdata NH

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anna Castenvall; Elin Petersson; [2020]
  Nyckelord :Airborne laser scanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrain model; Flygburen laserskanning; Laserdata NH; GNSS; Digital terrängmodell;

  Sammanfattning : En digital terrängmodell (DTM) representerar endast markytans form och har en bred användning inom t.ex. samhällsplanering. Det finns olika framställningsmetoder för att skapa en DTM, där de mest använda metoderna är mark- eller flygburen laserskanning samt terrester- eller satellitbaserad mätning. LÄS MER

 2. 2. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 4. 4. Above-ground biomass estimation in boreal productive forests using Sentinel-1 data

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :David Roc Roc; [2019]
  Nyckelord :synthetic aperture radar SAR ; backscatter intensity; InSAR; interferometric coherence; LIDAR; above-ground biomass; forestry;

  Sammanfattning : Estimation of biomass has high importance for economic, ecologic and climatic reasons due to the multiple ecosystem services offered by forested landscapes. Measurements that are taken in the field incur personal and economic costs. Nevertheless, biomass surveying based on remote sensing techniques offer efficiency thanks to covering large areas. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av digitala terrängmodeller framtagna med flygburen laserskanning och UAS-fotogrammetri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Johan Lundmark; Lukas Grönlund Häggström; [2018]
  Nyckelord :Airborne Laser Scanning ALS ; Digital Terrain Model DTM ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ; Digital terrängmodell DTM ; Flygburen laserskanning FLS ; Unmanned Aircraft System UAS ; Unmanned Aircraft Vehicle UAV ;

  Sammanfattning : Over the last years there has been a rapid development in the UAS-technology (Unmanned Aircraft Systems) and today there are several UAS systems on the market. The fast development has led to differences in both price and capability of taking high-quality images between the systems. LÄS MER