Sökning: "Digital tvilling"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Digital tvilling.

 1. 1. Digital Twin : Visualization-Assisted Corrective Maintenance

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Aamir Malik Shaik; Sidhvin Dulevale Matadha; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the significance of the Digital Twin based data-driven solution, in helping corrective maintenance technicians leverage their multi-disciplinary engineering skills to solve complex mechatronic problems. Due to the complex mechatronic nature of the faults, human involvement is necessary for corrective maintenance. LÄS MER

 2. 2. Optimization and investment decisions of electrical motors’ production line using discrete event simulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLEN BURKHARDT; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Cyber-physical systems; Digital Twin; Simulation; Simulation process; Electro mobility; Verification and Validation; Plant Simulation; Industri 4.0; Cyber-fysiska system; Digital tvilling; simulering; simuleringsprocess; elektromobilitet; verifiering och validering; växtsimulering;

  Sammanfattning : More dynamic markets, shorter product life cycles and comprehensive variant management are challenges that dominate today's market. These maxims apply to the automotive sector, which is currently highly exposed to trade wars, changing mobility patterns and the emergence of new technologies and competitors. LÄS MER

 3. 3. Digitala tvillingar i Nordens fastighetsbransch : En kartläggning av digitala tvillingars nutida och potentiella närvaro på den nordiska fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Linus Logren; Adam Thillberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas i stor utsträckning av digitaliseringens framfart, där vissa branscher lyser starkare med dess närvaro, medan andra med dess frånvaro. I samspel med att artificiell intelligens har blivit allt mer omtalat som allmängiltig lösning kring digitala utmaningar har även kopplingen till konceptet digital tvilling vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Digitala Tvillingar : Verklighet eller hype?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Ruderer; Signe Stéen; [2020]
  Nyckelord :igital twin; hype; Industry 4.0; Internet of Things IoT ; Product Lifecycle Management PLM .; digital tvilling; hype; Industri 4.0; produktlivscykelhantering PLM ; Sakernas Internet IoT .;

  Sammanfattning : Digitala tvillingar har på de senaste åren blivit ett väldigt aktuellt och omtalat begrepp. I det här examensarbetet undersöks det om termen enbart är en hype eller om det faktiskt är verktyget för att utveckla olika branscher till något bättre. LÄS MER

 5. 5. Production 4.0 of Ring Mill 4 Ovako AB

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Muhammad Hassan; [2020]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Digital Twin; Industry 4.0; IoT; System Identification; Cyber-Physical System; Big Data analysis; Cyber-Twin; Hydraulic System; Signal Processing; Automation; Sustainable Maintenance; Remaining Useful Life; Prediktivt underhåll; Digital tvilling; Industri 4.0; Signalbehandling; Hydrauliksystem;

  Sammanfattning : Cyber-Physical System (CPS) or Digital-Twin approach are becoming popular in industry 4.0 revolution. CPS not only allow to view the online status of equipment, but also allow to predict the health of tool. LÄS MER