Sökning: "Digitala enkäter"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Digitala enkäter.

 1. 1. ”Ibland är det halva klassen som inte fattar, men det vågar de inte säga” : Anonyma digitala enkäter som ett stöd i filosofiundervisningen i gymnasieskolan

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andrea Dean; [2024]
  Nyckelord :epistemic injustice; Bloom s taxonomy; formative assessment; variation theory; student participation; epistemology; high school; epistemisk orättvisa; Blooms taxonomi; formativ bedömning; variationsteori; elevdeltagande; epistemologi; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka eventuella vinster med att använda anonyma digitala enkäter i filosofiundervisningen i gymnasieskolan. Utgångspunkten är vissa elever kan vara mindre benägna att delta muntligt under filosofilektioner jämfört med lektioner i andra ämnen, vilket delvis kan kopplas till att eleverna upplever att de riskerar att utsättas för epistemisk orättvisa i form av vittnesorättvisa. LÄS MER

 2. 2. Sociala mediers påverkan på Generation Z : En kvantitativ studie om vad som primärt påverkar Generation Z konsumenter på sociala medier vid val av varumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Frida Furst; Oliver Lindh; [2023]
  Nyckelord :Påverkar; Konsument; Varumärke; Sociala medier; Lojalitet; Generation Z;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify how Generation Z consumers are influenced by social media when choosing a brand, as they are the only generation that has grown up with the internet as a given. The study also aims to investigate the consumer behaviors that Generation Z have on social media. LÄS MER

 3. 3. Hur förhåller sig pedagoger till ordlösa bilderböcker i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Ronja Juhlin; Therese Källman; [2023]
  Nyckelord :Förskola; ordlösa bilderböcker; silent books; sociokulturell teori; språkutveckling; enkätstudie;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöktes syftet hur pedagoger i förskolan förhåller sig till ordlösa bilderböcker. Metoden som användes var kvantitativ metod med digitala enkäter som skickades ut via grupper på Facebook. Pedagogerna valdes ut med ett konsekutivt urval och enkäten inbringade totalt 59 svar. LÄS MER

 4. 4. Vad lärare kan om GDPR på sociala medier : En kvantitativ studie om lärares digitala kompetens sett inom GDPR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Uselius; Åsa Åhlén; [2023]
  Nyckelord :GDPR; Integritetsskyddsmyndigheten IMY ; lärare; elevrelaterat material;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om lärare har fått utbildning om GDPR i skolan och om de vet vad de får publicera på sociala medier i sin profession som lärare. För att samla in data användes en  kvantitativ metod genom enkäter där 100 lärare svar analyserades. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och användningen av återkoppling i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Matematikundervisning; Tekniska kunskaper; Återkoppling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen tar idag allt större plats inom skolans verksamhet. Att använda digital utrustning är idag en förutsättning för en framgångsrik undervisning. Tidigare forskning visar däremot att en stor del av dagens yrkesverksamma lärare känner behov av mer utbildning i att använda digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER