Sökning: "Digitala vårdmöten"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Digitala vårdmöten.

 1. 1. Digitala vårdapplikationer, avlastning eller belastning för den offentliga primärsjukvården? En studie om hur organisationsarbetet inom primärvården har förändrats med avseende på digitala vårdapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalie Lennartsson; Helena Blomström; [2021-12-02]
  Nyckelord :Digitala vårdapplikationer; Offentlig primärvård; Kvalitè; Ekonomi; Vårdköer;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens utveckling och Covid-19, så har introduceringen av digitala vårdapplikationer fått ett stort genomslag på den svenska marknaden. De privata aktörerna var bland de första att kunna erbjuda konsumenter vård via digitala vårdapplikationer och isyfte att minimera vårdköerna, och öka tillgängligheten inom primärvården, subventionerade regionerna dessa besök. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 3. 3. Att mötas utan att träffas : En intervjustudie om specialistsjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom öppenvårdspsykiatrin

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Bolinder; Åsa Jansson; [2021]
  Nyckelord :nurse; experiences; mental health; digital care meetings; sjuksköterska; erfarenheter; psykisk ohälsa; digitala vårdmöten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning belyser möjligheter och utmaningar i samband med den snabba digitaliseringen av vård i samband med att Covid-pandemin utbröt. Få studier utgår dock ifrån sjuksköterskor, än mindre specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och hållbarhet - Hjälp eller stjälp? : Hur social hållbarhet och digitalisering, i relation till digital vård, är sammankopplade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Antoine Rebelo; Maida Sijaric; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; eHealth; digital healthcare; disability; mHealth; telehealth; telemedicine; trust; social sustainability; digitalization; digitization; digital transformation; usability; WCAG; Tillgänglighet; E-Hälsa; digital vård; funktionsvariation; M-Hälsa; tele-hälsa; telemedicin; tillit; social hållbarhet; digitalisering; digital transformation; användbarhet; WCAG;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av E-Hälsa i Sverige, delvis driven av den rådande Coronaviruspandemin, illustreras tydligt av det digitala vårdmötet - “nätdoktorn”. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft 2019. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av digitala vårdmöten : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Emelie Sagbrant; Johanna Trolin; [2021]
  Nyckelord :digital physiotherapy; e-health; video conferencing; experience; primary care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala vårdmöten är något som används mer och mer, särskilt i samband med COVID-19 men även i enlighet med olika mål för digitalisering. Videomöten har visat sig fungera ganska bra som alternativ till vanliga besök och telefon, men det saknas en bild av hur just fysioterapeuter upplever digitala möten. LÄS MER