Sökning: "Digitala verktyg i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden Digitala verktyg i förskolan.

 1. 1. Den jämställda, icke-diskriminerade förskolan och dess pedagogiska ledare En kvalitativ intervjustudie om rektorers tal om och konstruktioner av arbete med jämställdhet och likabehandling i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2021-09-23]
  Nyckelord :arbete med jämställdhet; Likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling; Förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att granska rektorers tal om och konstruktioner av jämställdhet och likabehandling, det utförda praktiska arbetet samt vilka likheter och skillnader som blev synliga i dessa utsagor för att få syn på återkommande representationer av problem.Teori: Det teoretiska ramverk som omgärdar studiens är feministisk poststrukturalism, intersektionalitet och diskursanalys med fokus på makt och språket som handlande verktyg. LÄS MER

 2. 2. Modersmålets värde i förskolan : förskollärares perspektiv på barns modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Olga Mykhaylova; Jenny Karlsson; [2021]
  Nyckelord :modersmål; förskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien behandlar barns modersmål som är viktigt för barns språkutveckling och identitetsutveckling. De inställningar pedagoger har till modersmål påverkar dess användning på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Digitalt verktyg och pulshjöande aktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Liselott Kent; [2021]
  Nyckelord :Pulshöjande aktiviteter; digitala verktyg; didaktiska frågor hur; vad och varför ;

  Sammanfattning : Enligt den senaste revideringen av Lpfö18 skall förskolan ge barnen en grundläggande förståelse för digitala verktyg. Förskolläraren ansvarar för att varje barn får möjlighet att hantera digitala verktyg, vilket kan stimulera utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering i förskolan : Pedagogers kompetens att undervisa med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tarja Blå Niskanen; Maria Johansson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; digitala verktyg; pedagogers kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett aktuellt ämnesområde i förskolan i och med att läroplanen reviderades, som tydliggör att vi ska arbeta med digitala verktyg för att sträva efter målen i läroplanen. Studien handlar om att undersöka pedagogernas digitala kompetens och vilket lärande som möjliggörs hos barnen i användandet av digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. En digital förskola : En kvalitativ studie om användandet av digital teknik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Moa Lagerqvist; Sofia Magnusson; [2021]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; förskola;

  Sammanfattning : Inledning Det har länge diskuterats kring om digitala verktyg behövs i förskolan eller inte. Efter den reviderade läroplanen 2018 har förskolan fått tydligare mål gällande användandet av digitala verktyg. LÄS MER