Sökning: "Digitalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 461 uppsatser innehållade ordet Digitalisation.

 1. 1. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens roll i digitaliseringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sabina Hamlin; Andrea Norstedt; [2022]
  Nyckelord :Applikation; digitalisering; domesticeringsprocess; förskola; förskollärare; lärplatta; variationsteori.;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete som handlar om förskollärares användande av digitala verktyg samt vilka faktorer som bidrar till användandet av dem i verksamheten. Syftet med studien är att undersöka förskollärares resonemang kring användningen av digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Digitaliserade barn : En studie om principen om barnets bästa och socialtjänstens intervjuer på distans i en digitaliserad tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Andreas Hjelminge; [2022]
  Nyckelord :children; social services; remote; interviews; digitalisation; barn; barnrätt; socialtjänst; socialtjänsten; intervju; digitalisering; covid-19; corona; SoL; LVU; pandemi; barnkonventionen;

  Sammanfattning : För ungefär två år sedan fick hela världen och därmed vi i Sverige förändra våra livsstilar markant från vad vi var vana vid. Coronapandemin och sjukdomen covid-19 spred sig snabbt och allt för många omkom till följd av smittan. För att bromsa och försöka stoppa smittan ställde vi om, där det var möjligt, till distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Ett förändrat universitet : En kvalitativ studie om lärare och studenters upplevelse av en omfattande förändring tilldistansarbete samt återgångsprocessen till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nilsson Caroline; Persson Pernilla; [2022]
  Nyckelord :Flexibility; boundless work; teleworking; distance education; globalization; digitalisation; Flexibilitet; gränslöst arbete; distansarbete; distansundervisning; globalisering; digitalisering;

  Sammanfattning : In 2019, the world was faced with a global pandemic. For many workplaces, this meant acomprehensive transition to teleworking. The flexibility and digitalisation of workingconditions has led to different experiences from an individual perspective. LÄS MER

 5. 5. A study of the impacts of perceived managerial coordination on employee job satisfaction during the Covid-19 pandemic: A quantitative study from the employee perspective

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohamed Hassan; Rashid Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Perceived coordination; job satisfaction; COVID-19; remote work; crisis; IT;

  Sammanfattning : Research question: How do employees perceive how managerial coordination impacts their job satisfaction?  Purpose: The main purpose in this study is to explore the effects of managerial coordination on employee job satisfaction on Information technology (IT) companies in Sweden during the COVID-19 pandemic. The inclusion and need of remote working and digitalisation encouraged the need to have more coordination within the companies for better job satisfaction. LÄS MER