Sökning: "Digitalisering av sjöfarten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Digitalisering av sjöfarten.

 1. 1. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 2. 2. Svenska sjöbefäls syn på digitalisering : Utmaningar och möjligheter med digitalisering inom den svenska sjöfarten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Philip Strömlind; Anton Areskog Beasley; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; Digital competence; Education; Swedish Officers; Swedish shipping; Digitalisering; Digital kompetens; Utbildning; Svenska Sjöbefäl; Svensk sjöfart;

  Sammanfattning : Sjöfarten står konstant inför nya utmaningar. En av de största utmaningarnasom sjöfartsbranschen står inför i dagsläget är digitaliseringen. Mycket avden traditionella utrusningen ombord fartyg idag är digitaliserat ochintegrerat på bryggan. När utrustning digitaliseras betyder det inte att det blirbättre för operatören. LÄS MER