Sökning: "Digitalisering och styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Digitalisering och styrning.

 1. 1. Faktorer som bidrar till digital inkludering vid användning av e-legitimationer via kommunala e-tjänster : En fallstudie inom Malmö kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :digital inclusion; digital exclusion; digital divide; local government e-services; municipal e-service; e-identification; eID; digital identification; degree of availability; digital participation; digitalization; digital inkludering; digitalt utanförskap; digital exkludering; digitala klyftor; kommunala e-tjänster; offentliga e-tjänster; e-legitimation; eID; digital identifiering; digital delaktighet; digitalisering;

  Sammanfattning : Nästan allt vi gör på internet kräver att vi identifierar oss med e-legitimation. Ändå erbjuds nästan uteslutande bankernas e-legitimation (BankID) via offentliga e-tjänster, trots att BankID inte är något alla har möjlighet att få. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg för materialhantering i husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Max Andersson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; byggproduktion; samordning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan i byggprojekt konvergerar materialflödet mot byggarbetsplatsen. Där byggs materialet ihop till en enskild produkt. Materialhanteringen är en av de viktigaste faktorerna för hur byggprojekt presterar gällande kostnad, tid, säkerhet i planeringen och arbetsplatsolyckor. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens direkta och indirekta effekt på styrning - En kvalitativ studie av hur digitaliseringen påverkat styrningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; David Olsson; [2021-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har på ett revolutionärt sätt utvecklat samhället och påverkar idag alla delar av samhället. En förändring som blir särskilt tydlig bland företag, där konkurrenskraften i stort sett beror på förmågan att anpassa sig till nya teknologier. LÄS MER

 4. 4. Digital Transformation: Governance as a TransitionTool : A case study at a Swedish municipality

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mathilda Aidanpää; Mathilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformations; Public Organisations; Governing Principles; Adaptive Governance; Sustainability; Digitala Transformationer; Offentliga Organisationer; Styrande Principer; Adaptiv Styrning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As society becomes increasingly digitalised, pressure is put on public organisations to keep up with technological developments. Thus, digital transformations, which is a strategic relocation of the business, have become essential for organisations. LÄS MER

 5. 5. Är distansjobb här för att stanna? : En studie av verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet vid covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Andersson; Andréas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; distansarbete; offentlig verksamhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat förändringar i samhället och lett till att organisationer behövt ställa om till att låta personal arbeta hemma. I kombination med en påskyndad digitalisering ställer det krav på hur verksamhetsstyrning bedrivs. LÄS MER