Sökning: "Digitalisering skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden Digitalisering skolan.

 1. 1. Den digitala läsförståelsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Malvina Lundborg; Joona Väfors; [2021]
  Nyckelord :Digital läsförståelse; digital läsning; digitalisering; digital kompetens; digitala läsupplevelser; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka det rådande forskningsläget gällande digital läsning i skolan. Vi har varit intresserade av att undersöka hur gymnasieelevers läsförståelse påverkas av digitala texter och hur elever upplever läsningen av dessa. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i undervisningen En intervju- och enkätstudie bland pedagoger i årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Daniel Levin; Ida Svantesson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; IKT; TPACK;

  Sammanfattning : Syfte:I och med införandet av den nationella digitaliseringsstrategin (2017) inom den svenska skolan var syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 4–6 hade om digitala verktygs användbarhet i undervisningen. Syftet var även att ta reda på vilka utmaningar användandet av digitala verktyg förde med sig för lärarna. LÄS MER

 3. 3. A Landscape of Deep-Tech and Venture Capital in Europe

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexa Edström; Alexander Klinger; [2020]
  Nyckelord :venture capital; digitalization; european venture capital; startup growth; value creation; equity financing; entrepreneurship; d riskkapital; digitalisering; europeiskt riskkapital; startuptillväxt; värdeskapande; kapitalfinansiering; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Considering that technology is developing at a rapid pace, the venture capital landscape changes due to R&D and product maturity life cycles shortening dramatically compared to 50 years ago, thus impacting the portfolio of a VC and its future investment opportunities. However, this relationship between digitalization and venture capital remains underexamined in literature. LÄS MER

 4. 4. Web-based interface for data visualization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pantea Tavassoli; [2020]
  Nyckelord :data visualization; web-interface; D3.js; Covid-19; datavisualisering; web-gränssnitt; D3.js; Covid-19;

  Sammanfattning : In the age of Big data and exponential digitalization, data visualization is becoming a ubiquitous tool to understand trends, patterns and identify deviations that better help in decision making. The purpose of this thesis is to explore how a scalable data visualization interface can be designed with the open-source web library D3.js. LÄS MER

 5. 5. Programmeringsundervisningens syfte, innehåll och metod, enligt olika aktörer i utbildningssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Angely Cisnevik; [2020]
  Nyckelord :Programmering; digital kompetens; digitalisering; Scratch; Micro:bit; Bee-Bot; digital programmering; analog programmering; Lgr11; progression;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning om hur uppdraget i programmering i skolan har tolkats på väg nerfrån Skolverket till eleverna genom en kvalitativ studie. Intervjuer har tillämpats som metodoch dessa har analyserats utifrån ett tolkningsperspektiv med en iterativ ansats. LÄS MER