Sökning: "Digitalisering turism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Digitalisering turism.

 1. 1. ”Ni har väl skidor med er? Det är två meter djup snö fram till kulturarvet!” : En kvalitativ fallstudie om hur Virtual Reality kan bidra till en ökad tillgänglighet för kulturarv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Markus Petersson; Olle Rogemyr; [2020]
  Nyckelord :Virtual Reality VR ; Kulturarv; Tillgänglighet; Autenticitet; Plats; Fysisk funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Kulturarv som exempelvis hällmålningar, artefakter eller historiska byggnader anses som en värdefull tillgång i det svenska samhället och ska vara tillgängligt för alla. Virtual Reality (VR) är en teknisk innovation som kan göra det möjligt för personer att uppleva kulturarv virtuellt, utan något krav på fysisk förflyttning, genom ett par så kallade VR-glasögon. LÄS MER

 2. 2. Turistbyrån i förändring : En studie om hur digitaliseringen påverkar hur fysiska turistbyråverksamheter arbetar med marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ebba Nilsson Dahlin; Julia Ingmarsson; [2020]
  Nyckelord :Tourism; Digitization; Marketing; Tourist agency; Turism; Dgitalisering; Marknadsföring; Turistbyrå;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur traditionella turistbyråer ser på digitalisering samt hur denna utveckling förändrar verksamheternas strukturer och arbetsprocesser kring marknadsföring. Frågeställningarna som har undersökts i denna studie har handlat om hur turistbyråer ser på den digitala utveckling som skett i samhället i förhållande till den bransch de befinner sig i, samt hur deras nuvarande marknadsföringsprocess påverkas av digitaliseringens framväxt. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens effekt på arbetssätt och förtroende inom banksektorn - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Oscar Gustin; Reza Nematbakhsh; [2020]
  Nyckelord :qualitative study; digitalization; bank; trust; risk and uncertainty; kvalitativ studie; digitalisering; banksektorn; förtroende; risk och osäkerhet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundas i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Syftet med denna studie är att analysera hur arbetssätt har förändrats och hur medarbetare inom banksektorn ser på digitaliseringens påverkan på kundernas förtroende samt hur risk och osäkerhet spelar in som en faktor i detta. LÄS MER

 4. 4. Should I stay or should I go? - Lojalitet och customer engagement i den digitaliserade försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Michaela Edin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :insurance; insurance industry; digitalization; loyalty; e-loyalty; customer engagement.; försäkringar; försäkringsbranschen; digitalisering; lojalitet; e-lojalitet; customer engagement.;

  Sammanfattning : Försäkringar och försäkringsbolag har stor betydelse för det moderna samhället när det kommer till trygghet och utveckling, både för privatpersoner och företag. Trots detta har försäkringsbranschen fått relativt lite uppmärksamhet inom forskningen, inte minst inom företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. "Finns det svenskt kaffe på hotellet?" : En kvantitativ studie om vad som motiverar generation Z i Sverige till att resa och förändra framtida resmönster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Bertilsson Moa; Ellen Ligmajer; [2019]
  Nyckelord :turism; resmönster; generation Z; trender; motivation; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet resmönster och hur dessa kan komma att förändras genom Sveriges generation Z. I syfte att bidra med ett framtidsscenario för turismföretag, har en kvantitativ studie om vad som motiverar Sveriges generation Z till att resa och därmed förändra framtida resmönster genomförts. LÄS MER