Sökning: "Digitalt bevarande"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Digitalt bevarande.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. Digital hållbarhet inom offentlig sektor : En fallstudie kring hur digital hållbarhet kan förstås och arbetas med inom offentlig sektor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Högberg; [2022]
  Nyckelord :Public sector; Digital Sustainability DH ; Content; Technology; Preservation; Promotion; Offentlig verksamhet; Digital hållbarhet DH ; Digitalt material; Innehåll; Teknologi; Bevarande; Främjande;

  Sammanfattning : Digital sustainability is a concept that is increasingly used in today's society. There is still some uncertainty about how Swedish public sector should think and relate to the concept and what the meaning really is. LÄS MER

 3. 3. ’Save file empty’ : ABM-institutioners och spelföretags tankar kring digitalt spelbevarande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ida Frisell; Stina Ågren Jönsson; [2021]
  Nyckelord :ALM; archives; archival paradigm; archival science; Bourdieu; digital preservation; field theory; game developers; game preservation; records management ABM; arkiv; arkivparadigm; arkivvetenskap; digitalt bevarande; fältteori; spelbevarande; spelutvecklare; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : ‘Save file empty’: ALM institutions’ and game developers’ thoughts regarding digital games preservation This master’s thesis examines attitudes towards the preservation of digital games in Malmö, Sweden. Malmö is one of Europe’s largest gaming hubs and is home to many game studios. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av manuella bibliotekskataloger : En undersökning på Uppsala universitetsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Aruna Velupillai; [2021]
  Nyckelord :Libraries; Library Catalogs; Digital Preservation; Digitization; Cultural Heritage; Bibliotek; bibliotekskataloger; digitalt bevarande; digitalisering; kulturarv;

  Sammanfattning : While the Uppsala university library aims to have its whole collection searchable in Libris, the main digital library catalogue in Sweden, and Alvin, the digitized cultural heritage platform, the scope of their collections does not allow it to be done in a desireable time frame. An alternative to digitizing every object is to simply digitize the older manual library catalogues listing the collections, which is what the Uppsala university library has chosen to do. LÄS MER

 5. 5. Upphandling i e-arkivens värld : en skissering av en digital mognadsmodell för att underlätta upphandling av e-arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Laura Petrusinski-Tolstoy; Lovisa Rosengren; [2020]
  Nyckelord :ABM; ABMM34; arkivvetenskap; digital mognad; digitalt bevarande; e-arkiv; långtidsbevarande; mognadsmodell; OAIS; offentlig upphandling; upphandling.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the field of digital preservation there are several identified risks and problem areas. Meanwhile more and more digital information is being created as we are amidst of what is being called a digital revolution. LÄS MER