Sökning: "Digitalt medierad sysslohantering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Digitalt medierad sysslohantering.

  1. 1. Upplev mera, spelifiera! Eller? : En experimentdriven dagboksstudie om hur spelifiering påverkar användarupplevelsen av digitalt medierad sysslohantering

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

    Författare :Anna-Maria Hjorth; [2022]
    Nyckelord :Task management applications; user experience; human-computer interaction; gamification; Hassenzahls hedonic pragmatic model; self-determination theory; Digitalt medierad sysslohantering; användarupplevelse; människa-datorinteraktion; spelifiering; Hassenzahls pragmatiska hedoniska modell; självbestämmandeteori;

    Sammanfattning : Since 2013 gamification has been applied in a number of domains, among these task management applications (TMA), to achieve positive effects. However, a discrepancy has been found regarding expected results and those of applying the method to TMA. LÄS MER