Sökning: "Digitalt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Digitalt våld.

 1. 1. Sexuellt våld i en digital tid : En kvalitativ undersökning av professionellastolkningar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annie Anjasdotter; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; feminism; gender order; Internet; intersectionality; professionals; sexual violence; Feminism; Internet; intersektionalitet; könsmaktsperspektivet; professionella; sexuellt våld; ungdomar.;

  Sammanfattning : Sexuellt våld är ett utbrett problem bland unga tjejer. Enligt en nationell studie har nästan en tredjedel av tjejerna på gymnasiet blivit utsatta för sexuella övergrepp. Användandet av nya teknologier för att utöva sexuella övergrepp är ett fenomen som diskuteras i större utsträckning idag. LÄS MER

 2. 2. Bortom näthat. Om det digitala våldet mot kvinnor och behovet av förändrad begreppsapparat och lagstiftning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Stjärnehag; [2021-08-11]
  Nyckelord :Digitalt våld; Mäns våld mot kvinnor; Våldets kontinuum; Feministisk våldsteori; ; Straffrätt; Rättsvetenskap; Genusrättsvetenskap; Materialitetsteori; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största, mest gränsöverskridande problemen i världen och linje med att vi lever i en alltmer digitaliserad värld har internet har kommit att bli ytterligare en arena för våldet. En majoritet av världens unga kvinnor har utsatts för någon typ av digitalt våld och det finns ingen indikation på att utvecklingen är på väg att avstanna. LÄS MER

 3. 3. Digitalt våld i ungas nära relationer : Våldsförövarens förlängda arm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Roskvist; Sandy Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Digital violence; youth; consequences; response;

  Sammanfattning : This study aims to increase knowledge about digital violence in young people´s close relationships. The purpose of the study is to examine 1) How girls' shelters/youth shelters experience that digital violence can manifest itself, 2) What consequences girls' shelters/youth shelters experience that digital violence can have for girls, 3) How the shelters respond to girls who are exposed to digital violence. LÄS MER

 4. 4. Våga fråga: Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att bemöta våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alice Mattsson; Sofia Mickelsson; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; nurses; experiences; women; violence in close relationships; Akutmottagning; kvinnor; sjuksköterskor; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer orsakar stora samhällskostnader, samt skador hos offren vilket leder till behov av akutsjukvård. Därav krävs rätt beredskap hos de sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar. LÄS MER

 5. 5. ”Det räcker med att han rör vid mig för att jag ska vara fast i hans våld” : En kvalitativ analys av våldsskildringar i bokserien After

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Lisa Sandin; Klara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; teen dating violence; youth; social gender norms; social network; response; digital violence; Skönlitteratur; våld i nära relationer; unga; sociala könsnormer; Normaliseringsprocessen; sociala nätverk; respons; digitalt våld;

  Sammanfattning : The fiction book series After for young adult has had a big impact and spread among young people, this was also made possible based on the book series being filmed. The book's descriptions have been debated based on the book's content, the discussion has been based on whether the book portrays a young relationship as a destructive or a fantastic love story. LÄS MER