Sökning: "Digitisation"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Digitisation.

 1. 1. How Global Record Companies Adapt to Digitisation in the Music Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Langley; Ali Ahmed; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The music industry underwent a revolution with the advance of digitisation, which was a disaster for the record companies who relied on physical sales of music from CDs and cassettes. Digitisation meant that music in physical formats switched to digital formats, which came unexpectedly for record companies who lost revenue and market shares. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsens lärprocess och lärmiljö vid digitalisering : En enkät- och intervjustudie om ett förändringsarbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jessica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; Adaptive and developmental learning; Learning environment; Digitisation; Home care; Informellt lärande; Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande; Lärmiljö; Digitalisering; Hemtjänst;

  Sammanfattning : Då arbetslivet förändras i snabb takt och det finns förhoppningar och krav på att digitaliseringen ska lösa stora delar av de problem som uppstår vid snabba förändringar inom offentlig verksamhet har denna studie tittat närmare på hur lärandet kan se ut vid digital förändring inom offentlig verksamhet. Uppsatsens syfte var att undersöka och skapa kunskap om hur lärprocessen och lärmiljön vid införandet av nytt digitalt arbetssätt ser ut, utvecklas och fungerar i en hemtjänstgrupp. LÄS MER

 3. 3. Kriskommunikation i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Daniel Jemth; Ebba Silversnö; [2020]
  Nyckelord :Crisis communication; Digitisation; Social media; Design fiction; Diegetic prototypes; Kriskommunikation; Digitalisering; Sociala medier; Designfiktion; Diegetiska prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete syftar till att påpeka några av de möjligheter som digitaliseringen bidrar till, genom att bland annat lyfta smartphones och sociala medier som en potentiell kanal för utökad kriskommunikation. I en krissituation är kommunikation av yttersta vikt. LÄS MER

 4. 4. Visual Models of Business Ecologies : The Role of Business Ecology Visualisations as Boundary Objects

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Henrik Johansson; Oscar Hubertsson; [2020]
  Nyckelord :Business Ecology; boundary object; business ecology visualisation; Affärsekologi; Affärsekologivisualiseringar; gränsöverbryggande objekt;

  Sammanfattning : Within the area of Digitisation and Management at Linköping University, a focus is the interconnectivity of management and IT. This can be manifest in a multitude of different ways, such as exploring the consequences of digitisation, transferal of information between individuals and the strategic application of management control theory in organisations where the use of IT plays a significant role. LÄS MER

 5. 5. An exploration of drivers and inhibitors of digital transformation in professional service firms : A multiple case study in management consulting industry

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Xiaoyu Zhai; Yiming Yuan; Sara Hooton; [2020]
  Nyckelord :Digitisation; Digitalisation; Digital Transformation; Disruptive Technology; Professional Services Firms; Managing Consulting Firms;

  Sammanfattning : Background: Professional services have not been digitally disrupted in more than decades. Different emerging technologies are changing the business environment today. The rapidly increasing amount of different available technologies are affecting organisations and their industries and require them to conduct digital transformation (DT). LÄS MER