Sökning: "Digitization"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade ordet Digitization.

 1. 1. Förskollärares berättelser om digitalisering och digitala verktyg i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Liza Ekersund; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg i förskolan; Narrativ analys; Diskurs; Föreställningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskollärares föreställningar och diskurser om digitalisering och digital teknik samt hur dessa påverkar tillämpningen av digitala verktyg i förskolan. Studiens genomförande består av insamling av förskollärares skriftliga livsberättelser om digitalisering och digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Andreas Damber; Philip Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Digitization; one to one; high school; social studies; Digitalisering; En till en ETE ; Gymnasium; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och digitalisering i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson Andresen; Colin Möllestam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stöttor i digitalisering : En kvalitativ intervjustudie om stödfunktioner för medarbetare i en digitaliseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrika Engelin; Albin Lewin; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Employee; Retail; Scaffolding; Digitalisering; Medarbetare; Detaljhandeln; Stöttor;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att få en djupare förståelse för vilka olika former av kompetensutveckling som aktualiseras av digitalisering inom detaljhandeln. Två forskningsfrågor har formulerats. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av skolan på vetenskaplig grund sker med förberedda lärare och goda verktyg : En litteraturstudie om lärares TPACK och IKT i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Henry Persson Mulindwa; [2021]
  Nyckelord :IKT; TPACK; Digitala verktyg; Digitalisering; Skolan;

  Sammanfattning : IKT har varit en del av skolans undervisning under årtionde och tar med tiden allt mer plats i undervisningen.  Det är mer regel än undantag att eleverna har egna elevdatorer men har lärare den kunskap som krävs för att undervisa med digitala hjälpmedel? Detta arbete är en forskningsöversikt som använder sig av analytisk induktion för att svara på om IKT i skolan stöttar  elevers kunskapsutveckling i matematik samt om lärare har den kunskap om IKT och sådan uppfattning om sin kunskap, att de effektivt kan förmedla nya kunskaper till eleverna med hjälp av IKT? Arbetet visar att det finns en utbredd uppfattning om att IKT kan bidra till att stärka elevers matematiska förmågor men att det samtidigt är vanligt att lärare upplever sig sakna den kompetens som behövs för att använda IKT i sin undervisning. LÄS MER