Sökning: "Digitization"

Visar resultat 1 - 5 av 1045 uppsatser innehållade ordet Digitization.

 1. 1. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 2. 2. Weird Digitization: Alternative Strategies for Archival Materials

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christa Shusko; [2024]
  Nyckelord :Digital Humanities; Digitization; Archival materials; Photography; Material culture.;

  Sammanfattning : This thesis draws on the theory of new materialism to posit an alternative approach to cultural heritage digitization. Modifying the method of critical digitization and synthesizing it with the method of thick description for the study of damaged cultural heritage, this thesis proposes the method weird digitization which seeks to challenge traditional selection criteria for cultural heritage digitization as well as challenging practices of mass digitization. LÄS MER

 3. 3. Buildings in the Digital Era : An Explorative Study of Digital Twins in the Built Environment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Siw Kristine Kästel; Joanna Wallén; [2024]
  Nyckelord :Digital Twin DT ; Arcitecture; Engineering and Construction AEC industry; Digitization; Building Information Modeling BIM ; Facility Management FM ; Operation Management O M ; Digital Tvilling; Fastighetsbranschen; Fastighetsförvaltning; Byggnadsinformationsmodeller BIM ;

  Sammanfattning : In recent years, digital twins (DT) have gained traction in enhancing operation and maintenance procedures across various industrial sectors, such as manufacturing, energy, and aerospace. Yet their utilization remains more limited in the built environment. LÄS MER

 4. 4. "Vad är det här? Vi jobbar ju med mjuka värden" - En kvalitativ studie av uppfattningar om HR analytics i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Ellen Brobeck; [2024]
  Nyckelord :HR analytics; digitalisering; legitimitet; strategisk partner; institutionell teori; evidensbaserade metoder; digitization; legitimacy; strategic partner; institutional theory; evidence-based methods; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyze how HR analysts understand their prerequisites for using HR analytics in a way that is perceived as legitimate. Today, there are expectations on HR to become a function that uses digital tools to analyze personnel key figures. LÄS MER

 5. 5. Verktyg för tolkning av äldre planbestämmelser : Systematisk och automatiserad översättning av äldre planbestämmelser för framtidens samhällsbyggnadsprocess

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Linn Nordlund; [2024]
  Nyckelord :Digitization; detailed development plans; zoning plans; planning regulations; Värmdö municipality; machinelearning; ML; AI; Digitalisering; detaljplaner; planbestämmelser; tolkning av planbestämmelser; Värmdö kommun; maskininlärning; AI;

  Sammanfattning : I samhället finns en stor efterfrågan på digitala detaljplaner eftersom digital och enhetlig data gör informationen analyserbar och sökbar. Även om nya detaljplaner ska vara digitala är den stora majoriteten av befintliga planer fysiska kartor med tillhörande bestämmelser på papper. LÄS MER