Sökning: "Dikter om Dödslängtan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dikter om Dödslängtan.

  1. 1. "Tjudrad som en galen kossa" - om kvinnliga könsroller och sjukroller i Kristina Lugns poesi ur ett feministiskt och ett idéhistoriskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Jenny Friman; [2007]
    Nyckelord :Kristina Lugn; poesi; feministiskt perspektiv; idéhistoriskt perspektiv; sjukroll;

    Sammanfattning : Kristina Lugn debuterade 1972 med diktsamlingen Om jag inte och fick sitt genombrott 1983 med samlingen Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Däremellan gavs samlingarna Till min man, om han kunde läsa (1976), Döda honom! (1978), Om ni hör ett skott... LÄS MER