Sökning: "Dilan Apak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dilan Apak.

  1. 1. Etnisk diskriminering i arbetslivet : att vara, eller att inte vara färgblind?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Dilan Apak; [2014]
    Nyckelord :Allmän rättslära;

    Sammanfattning : .... LÄS MER