Sökning: "Dilan Aslan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dilan Aslan.

  1. 1. Hur gestaltas Black Lives Matter i svenska tidningar? : En gestaltningsanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters nyhetsrapportering, delvis baserad på tidigare forskning om hur amerikansk media gestaltat BLM-rörelsen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Dilan Aslan; Josefine Ericsson; [2020]
    Nyckelord :Framing; agenda-setting; BLM; George Floyd;

    Sammanfattning : The aim of this essay is to identify frames found in previous research on US media reporting on Black Lives Matter in two Swedish national newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter. Other frames not found in US media were also identified. LÄS MER