Sökning: "Dilan Faraj-Falie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dilan Faraj-Falie.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om socialtjänstens förutsättningar och villkor i arbetet med unga kvinnor som är utsatta för våld och förtryck med hedersmotiv.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilan Faraj-Falie; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor-related violence; patriarchy; sexuality; control; discretion; social work and society efforts; Heder; hedersvåld och förtryck; patriarkat; sexualitet; kontroll; handlingsutrymme; socialt arbete och samhällsinsatser;

  Sammanfattning : The honor killing of Fadime Sahindal in 2002 sparked a debate in Swedish media about honor-related violence and oppression. As a professional social worker, it is important to have knowledge in the field to help young women who are exposed to honor-related violence and oppression. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om socialtjänstens förutsättningar och villkor i arbetet med unga kvinnor som är utsatta för våld och förtryck med hedersmotiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dilan Faraj-Falie; [2020]
  Nyckelord :Honor; honor-related violence; patriarchy; sexuality; control; discretion; social work and society efforts; Bibliotek; heder; hedersvåld och förtryck; unga kvinnor; patriarkat; sexualitet; kontroll; handlingsutrymme; socialtjänsten; socionom; socialt arbete;

  Sammanfattning : The honor killing of Fadime Sahindal in 2002 sparked a debate in Swedish media about honor-related violence and oppression. As a professional social worker, it is important to have knowledge in the field to help young women who are exposed to honor-related violence and oppression. LÄS MER