Sökning: "Dilbar Ali Ghafoori"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dilbar Ali Ghafoori.

  1. 1. E-handels returer & miljöpåverkan : En kvalitativ studie om e-konsumenters returbeteende och medvetenhet kring returers miljöpåverkan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Gunnhildur Pétursdóttir; Dilbar Ali Ghafoori; [2020]
    Nyckelord :E-commerce; returns; consumer behaviour; environment; sustainability; awareness; communication; E-handel; returer; konsumentbeteende; miljö; hållbarhet; medvetenhet; kommunikation;

    Sammanfattning : Digitaliseringen inom e-handel växer i snabb takt och har lett till att konsumenters köpbeteende har förändrats. E-handeln erbjuder konsumenten en bekvämare köpresa med fler utökade alternativ som utbud, priser, transaktioner och leveranser (Botsman 2010; Lewis & Dart 2014). LÄS MER