Sökning: "Dilber Dogan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dilber Dogan.

 1. 1. Faktorer som hindrar respektive möjliggör etablering av en förbättringskultur : En jämförelse mellan två olika svenska branscher

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sara Sjöström; Dilber Dogan; [2019]
  Nyckelord :Organizational culture; continuous improvement; total quality management; Förbättringskultur; Företagskultur; Offensiv kvalitetsutveckling; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Ständiga förbättringar är något de flesta företag, oavsett bransch, säger att de arbetar med. Dock har branscherna olika förutsättningar när det gäller arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER

 2. 2. Finns det indikationer på samband mellan företags arbetsmiljöarbete och deras börsvärde? : En studie av arbetsmiljöarbetets-indikatorer och börsvärde hos ett urval svenska företag

  Master-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Jonas Sundell; Dilber Dogan; [2015]
  Nyckelord :Work environment; SAM index; Stock price; Quality; Skills; Productivity; Arbetsmiljö; SAM-index; Aktiepris; Kvalité; Kompetens; Produktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med Magisteruppsatsen har varit att använda data över SAM-index och faktorer i Det goda arbetet från Arbetsmiljöverket för att kunna identifiera om det indikerar samband mellan börsnoterade företags börsvärden och deras systematiska arbetsmiljöarbete år 2012. Magisteruppsatsen har varit avgränsad till 47 företag på den svenska börsen som har svarat på Arbetsmiljöverkets undersökning NU2012. LÄS MER