Sökning: "Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod.

 1. 1. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod med hänsyn till svikt och vibrationer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jamo Mirzai; [2014]
  Nyckelord :Svikt och vibrationer; Dimensionering av träbjälklag; Dimensionering av träbjälklag enligt Eurokod; Jamo; MathCad; Eurocode; eget utvecklat beräkningsprogram; Kassettbjälklag;

  Sammanfattning : SammanfattningSvikt och vibrationer i bjälklag har sedan länge varit en vanlig orsak till klagomål frånbrukaren. Klagomålen kommer främst i samband med byggnader som är konstruerade medlätta bjälklag, alltså byggnader som har en stomme av stål eller trä. LÄS MER