Sökning: "Dimensionering betong"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Dimensionering betong.

 1. 1. Optimization in Design of End-Bearing Concrete and Steel Piles with Regard to Climate Impact : Climate Conscious Material Choices in Early Project Planning

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Simat Adnan; Jann Ton; [2021]
  Nyckelord :Design; End-bearing piles; Bearing capacity; GWP; LCA; Climate change; Dimensionering; Spetsburna pålar; Bärförmåga; GWP; LCA; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Environmental sustainability is becoming more popular in the building industry. Sustainable thinking needs to be present during the whole construction process, from the idea phase to the final stages. LÄS MER

 2. 2. Structural evaluation of concrete buildings considering bearing capacity, load combinations, and safety regulations : Analyzing the difference design methods used in old Swedish Norms “Statliga betongbestämmelser 1949, BBK79, Eurocode”

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Abdallah El-Sanei; Najim Abdallah Mohammad; [2020]
  Nyckelord :concrete; codes; design; load - combinations; Betong; koder; last - kombination;

  Sammanfattning : Design regulations for concrete structures differ through time and place. Throughout the years design regulations have been changed and adjusted for improvement and to ensure safe and secured structures. LÄS MER

 3. 3. Horisontalstabilisering av en komplex träkonstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Angelica Sandström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dimensionering av en byggnad innebär att säkerställa en tillfredsställande funktion vid normal användning och minska risken för brott med allvarliga personskador. En viktig grundsten i dimensioneringen av en byggnad är det horisontella stabiliseringssystemet, det system som tar hand om de horisontella lasterna. LÄS MER

 4. 4. Klimatoptimering med parametrisk design vid tidiga stomval

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elina Byström; [2020]
  Nyckelord :dimensionering; Grasshopper; LCA; optimering; parametrisk design; stommaterial;

  Sammanfattning : Sveriges mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Energianvändningen ska vara effektiv, miljövänlig och resurssnål och energin ska främst vara framställd av förnyelsebara energikällor. LÄS MER

 5. 5. Förstärkningslösningar för en hög balk i armerad betong : Utfört i StruSoft FEM-Design 3D Structure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Kim Kollberg; Felicia Ågren; [2020]
  Nyckelord :FEM-design; förstärkning; håltagning; armerad betongvägg; utnyttjandegrad; nedböjning; spänning;

  Sammanfattning : Byggnader uppförda i armerad betong har en lång livslängd, vilket kan medföra att samhället ställer andra krav på utformning och användning under byggnadens livslängd. Detta medför att håltagningar kan krävas för att uppfylla samhällets behov, då det inte är hållbart att riva och bygga nytt. LÄS MER