Sökning: "Dimensionering hus"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Dimensionering hus.

 1. 1. NCC Folkboende i KL-trästomme : Dimensionering av KL-trästomme samt beräkning av koldioxidutsläpp

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Nodén; [2018]
  Nyckelord :CLT; framework; CO2; carbondioxide; korslimmat trä; trästomme; KL-trä; koldioxid; utsläppsreducering;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan från byggprocesser i Sverige uppgår till cirka 10 miljoner ton koldioxid årligen. Varav 40 procent beräknas komma från husprojekt och resterande 60 procent från anläggningsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Prototyputveckling – Isotimber väggblock

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Grund Erik Svenn Larsson; Simon Norberg; [2017]
  Nyckelord :Isotimber; wall block; prototype; Eurokod 5; Isotimber; väggblock; prototyp; Eurokod 5;

  Sammanfattning : Träbyggande har stark historisk förankring i Sverige. För drygt ett sekel sedan sattes ett förbud in mot att bygga hus i fler än två våningar i trä på grund av den ansedda brandrisken materialet medförde. LÄS MER

 3. 3. Flervåningshus med limträstomme. : Planering och dimensionering av höghus på Fören 1, Karlstad

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

  Författare :Herman Holm; Viktor Blomberg; [2016]
  Nyckelord :Träkonstruktion; revit; husbyggnad; hållbart byggande;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar när det kommer till miljön och byggsektorn har idag en stor miljöpåverkan, främst när det kommer till koldioxidutsläpp. De två mest använda byggnadsmaterialen idag, stål och betong har visats tillföra otroliga mängder koldioxid till atmosfären och är därför inte rätt väg att gå för en hållbar framtid. LÄS MER

 4. 4. Methodology for preliminary design of high-rise buildings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Stefan Svensson; Viktor Castlen Rist; [2016]
  Nyckelord :Komfortkrav; Göteborg city gate; Design; Egenfrekvens; Acceleration; Eurocode; Höga hus; Preliminär dimensionering; Arbetsmetodik; High-Rise; Building; Wind-induced acceleration; Preliminary Design; Gothenburg City Gate; Comfort Requirements; Methodology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction of high-rise buildings has previously been limited in Sweden. Changes in society in recent years, related to urbanisation, economics and architectural standards have however resulted in a greater interest for the construction of high-rise buildings. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmetodik för dimensionering av brandskydd i Br0-byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Sebastian Levin; [2015]
  Nyckelord :verifieringsbehov; byggnadstekniskt brandskydd; vägledning; tillvägagångssätt; skyddsbehov; analytisk dimensionering; byggnadsklass; Br0; high safety needs; fire safety; prescriptive regulations; analytical dimensioning; building class; Building class 0; method; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Within the field of fire protection engineering, there are different buildings classes depending on their safety needs. Building class 0 includes buildings which are considered to have the highest protection need and the prescriptive regulations are not applicable in these kinds of buildings. LÄS MER