Sökning: "Dina Engström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dina Engström.

  1. 1. Involvera mera! Ett arbete om att engagera kunden i marknadsföringen med hjälp av sociala medier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Cathrine Kristiansson; Mia Karlsson; Martina Engström; [2011]
    Nyckelord :sociala medier; marknadsföring i sociala medier; varumärkesbyggande; co-creation samskapande; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av Sveriges befolkning finns på Facebook och nu har det populära fenomenet fått sällskap av allt fler företag. Sociala medier är en effektiv och billig marknadsföringskanal vilket många företag har upptäckt. LÄS MER