Sökning: "Dina Jawad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dina Jawad.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattningar om artificiell intelligens inom arbetsterapi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dina Jawad; Jakob Holgersson; [2021-05-04]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Artificiell intelligens; Funktionsnedsättning; Aktivitet; Digital kompetens; Vardagsteknologi; Digitala aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av teknik för att avhjälpa dessa hinder och digitala tekniska hjälpmedel används i allt större utsträckning av personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning. Artificiell intelligens blir vanligare inom vården, och har blivit en allt mer integrerad del av tekniska hjälpmedel och i vardagsteknologi. LÄS MER

 2. 2. Detection of Web API Content Scraping : An Empirical Study of Machine Learning Algorithms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Dina Jawad; [2017]
  Nyckelord :web API; scraping; machine learning; supervised learning; web API content scraping;

  Sammanfattning : Scraping is known to be difficult to detect and prevent, especially in the context of web APIs. It is in the interest of organisations that rely heavily on the content they provide through their web APIs to protect their content from scrapers. In this thesis, a machine learning approach towards detecting web API content scrapers is proposed. LÄS MER

 3. 3. Speak-up as a Resource Based Defence against Application Layer Distributed Denial-of-Service Attacks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Dina Jawad; Felicia Rosell; [2015]
  Nyckelord :DDoS; Application Layer; Speak-up; Denial-of-Service; Cyber Attack;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet DDoS-attacker i Internets applikationsskikt ökat. Detta problem behöver adresseras. Den här rapporten presenterar ett antal existerande metoder för att upptäcka och skydda mot DDoS-attacker i applikationsskiktet. LÄS MER