Sökning: "Dina Ström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dina Ström.

 1. 1. Constraining the Potential of the Milky Way using Stellar Streams

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Timmy Ejdetjärn; [2017]
  Nyckelord :stellar streams; Milky Way; potential; confidence region; orbital approximation; MW; CR; halo; disc; constrain; mass; orbit; simulation; simulated; fitting; likelihood; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The orbital approximation for stellar streams is the assumption that all stars in a stream can be described as following the same orbit. In this thesis, I evaluate this approximation as a method for constraining the potential of the Milky Way. LÄS MER

 2. 2. Teknikskydd - hur medvetna är ryttarna? : en pilotstudie om medvetenheten kring dess verkan och hur de används

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Ström; Dina Østrem; [2017]
  Nyckelord :teknikskydd; hoppteknik; häst; utrustning; hopptävling; bakbensskydd;

  Sammanfattning : Show jumping is a popular equestrian sport in Sweden, where the results on shows are affected by the jumping technique of the horse. There are ways to improve the horse’s jumping technique. For example, technical hind limb boots are getting more popular in training and on shows. LÄS MER

 3. 3. Den moderna yttrandefriheten : En era för näthatare?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Ström; [2014]
  Nyckelord :Yttrandefrihet på Internet; personlig integritet; näthat;

  Sammanfattning : Dagens moderna e-samhälle har inneburit stora förändringar för den vanliga individen. En av de största vardagsförändringarna är digitaliseringen av kommunikation. Analoga brev ersätts i allt större mån av digitala e-mail och analoga tidningar samt flygblad digitaliseras eller förmedlas genom hemsidor. LÄS MER