Sökning: "Dinore Ademi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dinore Ademi.

 1. 1. Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter : Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Dinore Ademi; Nathalie Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :RTI; Lässvårigheter; läsning; kollegialt lärande; motivation; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte låsa in sig på en metod" : En undersökning om hur några lärare organiserar den tidiga läsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Gustavsson; Dinore Ademi; [2016]
  Nyckelord :Arbetssätt; den tidiga läsundervisningen; kombinerade läsinlärningsmetoder; motivation; Phonics; Whole language;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur några lärare organiserar den tidiga läsundervisningen genom olika metoder och arbetssätt i årskurs ett. Vi ville även undersöka hur dessa lärare motiverade sina elever till sin läsinlärning. För att samla empirisk data har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER