Sökning: "Diodorus Siculus"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Diodorus Siculus.

 1. 1. Woe to the Conquered : A study of Roman treatment of defeated foes during the Early Republic, from Veii to Aquilonia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Rikard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :The Other; Representation; Early Roman Republic; Livy; Diodorus Siculus; Dionysius of Halicarnassus; Den andre; Representation; Tidiga Romerska republiken; Livius; Diodorus Siculus; Dionysius från Halikarnassos;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de olika sätt på vilka romarna beskrivs behandla sina fiender under den tidiga Romerska republiken (509–290 f.Kr). LÄS MER

 2. 2. Den antika grekiska bilden av Egypten : Författarnas och texternas beskrivning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Andreas Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Greek writers; ancient Greece; ancient Egypt; description of Egypt; view of Egypt;

  Sammanfattning : This thesis studies how three Greek writers differentiate between each other in their texts about ancient Egypt. The three writers included in this thesis are Herodotus, Diodorus Siculus and Plutarch. LÄS MER

 3. 3. Morgantina under och efter det andra puniska kriget : Den sista fria grekisk-sicilianska stadens fall

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :August Burman; [2017]
  Nyckelord :Morgantina; Sicily; Second Punic War; archaeology; Sikeliotan; HISPANORVM; Livy.;

  Sammanfattning : The ancient city of Morgantina in Sicily was an important city during the Hellenistic age and probably member of a koinon (a union) under the leadership of Syracuse. Much research has been done on the city of Morgantina, but as far as I know, no study has had the aim to show what role Morgantina played in the Second Punic War. LÄS MER