Sökning: "Diplomati"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Diplomati.

 1. 1. Marin diplomati i Arktis : En teorikonsumerande studie av Ryssland och USAs marinstrategi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Alexandra Wettervik; [2019]
  Nyckelord :Arktis; Ryssland; USA; marin diplomati; marin strategi;

  Sammanfattning : Russia and the US are two great powers who have strategic interest in the Arctic. Research indicates increased military activities in the Arctic and a security dilemma is up to topic in the region. LÄS MER

 2. 2. Från gillestuga till världspolitik –– två dagstidningars rapportering om bordtennis-VM 1971, och om världsdiplomatin som utspelade sig i samband med mästerskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Love Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :bordtennis; dagstidningar; diskurs; kalla kriget; Ping-pong diplomati; Bordtennis; dagstidningar; diskurs; kalla kriget; Ping-pong diplomati;

  Sammanfattning : Denna undersökning söker ta reda på hur den så kallade ”Pingpong-diplomatin”, eller diplomatin mellan Kina och USA i samband med världsmästerskapet i bordtennis i april år 1971 uppfattades och rapporterades av två samtida svenska dagstidningar: Sydsvenska dagbladet ”Snällposten”, och Arbetet. I detta ville forskaren, genom kvalitativ textanalys med diskursanalytisk ansats, dels blottlägga tidningarnas – och samhällets – attityder och förhållningssätt till Kina och USA under det kalla kriget, och dels ta reda på hur man i Sverige uppfattade kopplingen mellan sport och politik. LÄS MER

 3. 3. Sport för fred på koreahalvön?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Östlin; Miranda Beijer; [2019]
  Nyckelord :Low-politics; diplomati; Nordkorea; Sydkorea; nationalism; sport; Environmental Peacebuilding theory.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka hur sambandet ser ut mellan Nord- och Sydkoreas sportsliga samarbeten i och med vinter-OS 2018 i PyeongChang och den ökade diplomatiska kontakt som efter har uppstått mellan länderna. För att undersöka sambandet mellan sport och diplomati har en fallstudie utförts på de två koreanska staternas diplomatiska relation under vinter-OS 2018. LÄS MER

 4. 4. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Europeiska försvarsfonden och Sverige : En motivanalys av Sveriges beslut att gå med i europeiska försvarsfonden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Edwin Hillesöy; [2019]
  Nyckelord :Europeiska försvarsfonden; motivanalys; utrikes och- säkerhetspolitik; beslutsfattande; EU;

  Sammanfattning : Det europeiska försvarssamarbetet har de senaste fem åren haft en snabb utveckling till följd av det oroliga läget i Ukraina och den ökade maktkampen mellan USA och Kina. Efter årtionden av minskade försvarsbudgetar står Europas medlemsstater med föråldrad utrustning och en ineffektiv utveckling på försvarsområdet. LÄS MER