Sökning: "Diplomatihistoria"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Diplomatihistoria.

 1. 1. Märk-wärdige händelser : En svensk konsuls brev till kanslikollegium 1773-1800

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Benjamin Skagerstrand; [2019]
  Nyckelord :Diplomati; Diplomatihistoria; Spanien; Cadiz; Konsuler; Handel; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bringing Light into the Heart of Darkness? : A study of United Nations Secretary-General Dag Hammarskjöld's role as a mediator during the Congo crisis 1960-1961

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Mats Larsson; [2017]
  Nyckelord :Dag Hammarskjöld; Hammarskjöld; Dag Hammarskjold; Hammarskjold; Congo crisis; Congo; intermediary mediation; mediation; diplomatic history; UN; United Nations; Princen; Dag Hammarskjöld; Hammarskjöld; Hammarskjold; Kongokrisen; Kongo; medling; diplomatihistoria; FN; Förenta Nationerna; Princen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera Dag Hammarskjölds medlande och diplomatiska agerande under Kongokrisen 1960-1961. Uppsatsen är grundad i Thomas Princens teori om intermediärt medlande med taktiker och tekniker som metodologiska verktyg. LÄS MER

 3. 3. Historiografi och paradigm i forskningen om kalla kriget : En komparativ analys av diplomatihistoria och internationella relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Peter Igelström; [2009]
  Nyckelord :Cold war; historiography; paradigms; diplomatic history; international relations theory; Kalla kriget; historiografi; paradigm; diplomatihistoria; internationella relationer;

  Sammanfattning : Adopting a socio-cultural approach to the study of cold war historiography, this master’s degree essay is a comparative study of the two main disciplinary fields of cold war scholarship, diplomatic history and international relations theory (IR). The study applies the theory of scientific development formulated by Thomas Kuhn and the concept of paradigm on the field of cold war research. LÄS MER