Sökning: "Direct Democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Direct Democracy.

 1. 1. Deliberativ demokrati och valdemokrati - i harmoni eller konflikt?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Citizen; dialogue; deliberative talks;

  Sammanfattning : How a citizen dialogue or planning consultation is conducted can be a root cause of planning contests in new construction projects. The aim of the paper is to study the effects of the citizensial dialogue in connection with the local development “Muminlandet” theme park at Skutberget. LÄS MER

 2. 2. A matter of principle for whom? The CJEU's Development of Principles and the Influential Possibilities of Member States

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Schwarz; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With a legal philosophical focus, this thesis examines the Court of Justice of the European Union’s development of principles, using the principles of direct effect and supremacy as examples, and the member states influential possibilities, focusing on the tools of non-referral and submitting observations. The theories of legal interpretivism and legal positivism have been applied, and in order to create a social context, the development of principles and the member state tools have been analysed from the perspectives of legal certainty and democracy. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Direct Democracy : A quantitative study examining the effect of direct democracy on abortion policy responsiveness regarding public opinion on abortion in Latin America

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Wevel; [2018]
  Nyckelord :Direct Democracy; Abortion; Latin America; Policy Responsiveness; Public Opinion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Radikal högerpopulism : En jämförande idéanalys över SD, UKIP och AFD

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Åke Ekelund; [2018]
  Nyckelord :Right-wing Populism; Swedish Democrats; United Kingdom; Independence Party; Alternative for Germany; Idea Analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I suggest a definition on what right-wing populism is by comparing three right-wing populist parties; the Swedish Democrats (SD) in Sweden, the United Kingdom Independence Party (UKIP) in Great Britain and the Alternative for Germany (AFD) in Germany. This is my question formulation. LÄS MER

 5. 5. Det offentliga konstlandskapet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Björn Sjulgård; [2018]
  Nyckelord :Offentlig miljö; Public space; Offentlig konst; Public art; Demokrati; Democracy; Uppsala; Upsala Nya Tidning; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I denna uppsats ser vi vad som händer när en statlig myndighet som ansvarar för utformning av offentlig miljö implementerar en så kallad liberal demokratiteori. Statens konstråd, som är en myndighet med stor inverkan på den offentliga konsten i Sverige, inledde 2012 ett nytt arbetssätt att föra ut konceptuell och samtida konst från institutioner och gallerier till det offentliga rummet. LÄS MER