Sökning: "Direktavkastningsmetoden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Direktavkastningsmetoden.

 1. 1. Is there a connection between prices of cooperativeapartments and offices?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Pettersson; Victor Pettersson; [2014]
  Nyckelord :Yield method; Transparency; Direktavkastningsmetoden; Transparens;

  Sammanfattning : Property valuation of commercial real estates is often seen as complicated. The actors thinkthat their valuation method is the best and the results of the valuation depend on whom youask. There are many attributes that have to be given a value and information about theseattributes is often difficult to get. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsfastigheter : Val av värderingsmetod vid värdering till verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Svedberg; Sofie Jacobson; [2007]
  Nyckelord :IAS 40; förvaltningsfastigheter; fastighetsföretag; värderingsmetod; värderingsmodell; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Införandet av att svenska noterade företag måste tillämpa IFRS/IAS i sina årsredovisningar, har inneburit stora förändringar för berörda företags redovisning.En av dessa standarder är IAS 40 och dess huvudinnehåll behandlar hur ett företag ska värdera sina förvaltningsfastigheter. LÄS MER