Sökning: "Disagreements"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet Disagreements.

 1. 1. Video eller våld? Teknik och innehåll i 80-talets videovåldsdebatt.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mathias Ek; [2023-06-28]
  Nyckelord :video; kulturpolitik; vetenskap; medieteknik; debatt; våld;

  Sammanfattning : Abstract: In the early 1980s video violence sparked controversy and set a clear example of how new media technology can cause debate in both the public and the political realm. In disagreement on how the technology related to the content it made available, video was depicted as both threat and possibility, raising questions about the medium’s role in society. LÄS MER

 2. 2. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 3. 3. Förläggning och utsättning av kabel längs Sveriges järnvägar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Henric Hagström; [2023]
  Nyckelord :Järnväg; Kabelförläggning; Kabelskada; Kabelanvisning; Underhåll; Förvaltning; Railway; Cable placement; Cable damage; Cable exposure; Maintenance; Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om de problem relaterade till kabelskador som uppstår idag i samband med kabelutsättning vid grävarbeten inom järnväg. Kabelutsättning utförs vanligtvis av en underhållsentreprenör, som utförs genom att markera markytan där kabel under marken kan tänkas finnas. LÄS MER

 4. 4. Where is our disagreement? : A Zen-inspired method to understand deep disagreements

  Magister-uppsats,

  Författare :Josua Li; [2023]
  Nyckelord :Deep disagreement; Centrism; Interconnectedness; Ultimate reality; Zen Buddhism; worldviews; methodology;

  Sammanfattning : In this thesis, I develop a method that will help you, understand, and solve deep disagreements. In forming my method I draw on Zen Buddhist philosophy. In chapter one my understanding of deep disagreement is presented. Deep disagreements is seen as being caused by underlying metaphysical fundamental beliefs and/or worldviews. LÄS MER

 5. 5. Risks and risk management in construction projects : A product life cycle approach

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Björn Åberg; [2023]
  Nyckelord :Risk; Construction projects; Risk Management;

  Sammanfattning : The construction industry often operates with important and expensive projects that should meet deadlines and various regulations and at the same time avoid risks associated with the phases of the construction projects. This thesis reviews risks by a project life cycle (PLC) and the risk management used in construction projects by interviewing different construction project stakeholders such as hotel owners in Belgium and construction specialists. LÄS MER