Sökning: "Disaster nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Disaster nursing.

 1. 1. Sjuksköterskors beredskap samt roll vid katastrofsituationer - Kompetenser inom vård vid katastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Granholm; Hanna Pedersen; [2018-03-09]
  Nyckelord :Disaster planning; Nurse’s role; Disaster medicine; Mass casualty incidents; Nursing care;

  Sammanfattning : Background: Regarding to today's political and environmental climate, disasters occurfrequently and globally. The consequences may be devastating to society and can cause greatsuffering to the individual. Purpose: To investigate the nurses preparedness and role indisasters. Method: A general literature review. LÄS MER

 2. 2. "Det kommer ju bli kaos" : en beskrivning av sjuksköterskors uppfattningar om den katastrofmedicinska beredskapen på Storstockholms akutmottagningar.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Persson; Henrietta Stridsman Möller; [2018]
  Nyckelord :Disaster preparedness; Disaster nursing; Emergency department; Registered nurses; Perceptions; Katastrofmedicinsk beredskap; Allvarlig händelse; Akutmottagning; Sjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet katastrofer i världen och Sverige ökar och därmed ökar även behovet av katastrofmedicinsk beredskap. Akutmottagningen utgör ofta den första kontakten med sjukvården och därför har akutsjuksköterskorna en mycket central roll vid en allvarlig händelse. LÄS MER

 3. 3. Att vara förberedd inför en katastrofsituation : Ur ett sjuksköterskestudent perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Lindström; Länsberg Emilia; [2016]
  Nyckelord :Katastrofmedicin; Katastrofberedskap; Sjuksköterskestudenter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: En katastrof är omöjlig att förutse, däremot kan varje sjukvårdsinrättning samt varje individ genom övningar och planering förbereda sig till bästa förmåga. Socialstyrelsens definition av en katastrofsituation är den som tillämpats i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Akutsjuksköterskans uppfattning om katastrofmedicinsk beredskap : en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kristian Skillborg; [2016]
  Nyckelord :Nursing; Emergency preparedness; Phenomenography; Emergency care; Omvårdnad; Katastrofmedicinsk beredskap; Fenomenografi; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Katastrofer inträffar varje år på flera ställen i världen och sjukvården kommer att ta hand om skadade vid händelse av katastrof. Vid en katastrof i Sverige kommer akutmottagningarna att vara den mottagande enheten på sjukhuset för majoriteten av patienter. LÄS MER

 5. 5. Katastrofområdet som arbetsplats : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda i ett katastrofdrabbat område

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecka Lundstedt; Malin Waern; [2016]
  Nyckelord :Caring. disaster; experience; nurse; Katastrof; sjuksköterska; upplevelse; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en katastrof inträffar är behovet av sjuksköterskor stort. Sjuksköterskors uppgift vid en katastrof är bland annat att ge akutsjukvård, att ge psykologiskt stöd samt att minska riskerna för ytterligare hälsoproblem. Få studier visar på sjuksköterskors upplevelse av att arbeta i en katastrof. LÄS MER