Sökning: "Discounted cash flow"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Discounted cash flow.

 1. 1. Understanding the valuation of intangibles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anton Emanuelsson; [2018-08-01]
  Nyckelord :Intangible assets; valuation; innovation; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Blockchain: New technology adoption - A guide for decision makers based on financial and nonfinancial valuation

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Iulian Novischi; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; Decision making; Discounted cash flow; Innovation; New technology evaluation;

  Sammanfattning : The opportunities opened by the development of blockchain technology have been stirring intensive discussions in both corporate and governmental circles over the last 18 months. Given the vast amount of information published on different blogs and websites, in research papers and in books, it should be fairly easy for decision makers to grasp the situation. LÄS MER

 3. 3. Fjärrvärmeinvesteringar för företag : En studie om investeringsbedömning, risker samt osäkerheter och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arvidsson Annie; Scholey Josephine; [2017]
  Nyckelord :investment analysis; risk; uncertainty; risk management; district heating; profitability; environmental benefit; business administration; investeringsbedömning; risk; osäkerhet; riskhantering; fjärrvärme; lönsamhet; miljönytta; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how companies on the district heating market implements their investment analysis, identify which risks and uncertainties exists within investments in district heating and define the implementation of risk management. The theoretical framework includes two main sections: Financial theory and District heating theory. LÄS MER

 4. 4. Hyrköp av lägenheter – ombildning av hyresrätter till bostadsrätter : En fallstudie av en hyresfastighet i Gnesta

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Gleimar; [2017]
  Nyckelord :Lease-purchase; Conversion; Property valuation; Home-saving; Public ownership; Hyrköp; Ombildning; Fastighetsvärdering; Bospara; Allmännyttan;

  Sammanfattning : Hyrköp av fastigheter är en ny modell av boende som tillämpas alltmer av bostadsbolag i Sverige, vilket innebär att den boende får möjlighet att fortsätta hyra eller köpa sin bostad under en bestämd optionstid för ett avtalat optionspris (Sorling, 2009). Denna uppsats är en fallstudie för ett eventuellt införande av hyrköp som innebär ombildning från hyresrätter till bostadsrätter för en hyresfastighet i Gnesta, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. LÄS MER

 5. 5. Hyrköp av lägenheter – ombildning av hyresrätter till bostadsrätter : En fallstudie av en hyresfastighet i Gnesta

  Master-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Daniel Gleimar; [2017]
  Nyckelord :Lease-purchase; Conversion; Property valuation; Home-saving; Public ownership; Hyrköp; Ombildning; Fastighetsvärdering; Bospara; Allmännyttan;

  Sammanfattning : Hyrköp av fastigheter är en ny modell av boende som tillämpas alltmer av bostadsbolag i Sverige, vilket innebär att den boende får möjlighet att fortsätta hyra eller köpa sin bostad under en bestämd optionstid för ett avtalat optionspris (Sorling, 2009). Denna uppsats är en fallstudie för ett eventuellt införande av hyrköp som innebär ombildning från hyresrätter till bostadsrätter för en hyresfastighet i Gnesta, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. LÄS MER