Sökning: "Discourseanalysis"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Discourseanalysis.

 1. 1. SPELA SHORELINE - en diskursteoretisk undersökning av minnesmonumentet över Broder Daniel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Hedvig Ingvarsson; [2023-01-05]
  Nyckelord :Public art; Mass media; Broder Daniel; Antagonism; Discourseanalysis; Roland Barthes;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the conditions of public art in a contemporary discourseanalysis based on medial sources and social networks, concerning the anonymous citizeninitiative “The Shorelinestone”, also known as the memorial monument of the indieband Broder Daniel. With Roland Barthes Semiotics and Chantal & Mouffe's Discoursetheory, I examine the articulations of different discourses in the field, forming an antagonism eventually illustrating the conditions of public art today. LÄS MER

 2. 2. ”Varje individ i en grupp är en pusselbit" : en diskursanalys av förskollärares syn på inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Cornelia Miftari; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Frågeställningarna i studien lyder på vilket sätt beskriver förskollärare sina föreställningar om inkludering? och på vilket sätt beskriver förskollärare inkludering utifrån ett praktiskt görande i förskolan? Studien är baserad på en Foucaltinspirerad diskursteori där regelsystem och makt är centrala utgångspunkter och i vilken kunskap legitimeras eller illegitimeras utifrån dessa maktpositioner och regelsystem. LÄS MER

 3. 3. Diskursanalys av autonoma vapensystem : Med Sverige i fokus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Andersson; [2022]
  Nyckelord :Autonomous weapons systems; discourse; Sweden; social constructivism; Foucault; Autonoma vapensystem; diskurs; Sverige; socialkonstruktivism; Foucault;

  Sammanfattning : Military developments suggest that autonomous weapons systems will be the future ofwarfare. Therefore, it is important to understand how to define the concept and how peopleexpress themselves around it. This paper will analyze how important actors in Sweden talkabout autonomous weapon systems. LÄS MER

 4. 4. Ålder är bara en siffra, eller? : En multimodal diskursanalys om representationen av äldre kvinnor i Lindex och Cellbes reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Johansson; Cajsa Thorsson; [2022]
  Nyckelord :Multimodal discourse analysis; social sustainability; inclusion; ageism; representation; stereotypes; advertising; Lindex; Cellbes; Multimodal diskursanalys; social hållbarhet; inkludering; ålderism; representation; stereotyper; reklam; Lindex; Cellbes;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur äldre kvinnor representeras i Lindex och Cellbes reklam. Äldre får sällan synas i reklam och därmed underrepresenteras en stor del av Sveriges befolkning. Lindex och Cellbes är två svenska modeföretag som strävar efter att vara både socialt hållbara och inkluderande. LÄS MER

 5. 5. Den välkomna flyktingen : En kritisk diskursanalys om flyktinginvandring i nyhetsrapporteringen 2022

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jessica Jönsson Tennerklint; [2022]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; CDA; diskurs; postkolonialism; rasifiering; ”vi och de andra”; flykting;

  Sammanfattning : As a result of the war in Ukraine, millions of Ukrainians are in a position as refugees. Sweden has for decadesbeen an immigrant country and received refugees from many different war-torn countries. Previous researchshows that the media influence public opinion towards ethnic minorities. LÄS MER