Sökning: "Discourses about women"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Discourses about women.

 1. 1. Assessing the Impact of Gender Sensitive Truth Commissions : Comparative analysis of South Africa and Sierra Leone

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Masumi Honda; [2019]
  Nyckelord :transitional justice; truth commission; gender; women s security;

  Sammanfattning : Much has been studied about the impact of transitional justice mechanisms as well as gendered impactof armed conflict. However, less is known about the gendered impact of transitional justice, includingtruth commissions. LÄS MER

 2. 2. En kritisk diskursanalys av hur media diskuterar sexdockor och deras användare

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Robin Björkas; [2019]
  Nyckelord :sexdocka; sexrobot; sexuella axiom; sexuell variation; moralpanik;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har sexdockor länge varit ett relativt anonymt fenomen, men något har skett under de senaste åren. Fenomenet diskuteras nu allt mer i olika mediala sammanhang, inte minst i relation till de bordeller med sexdockor som nu öppnas upp runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Kroppsaktivism i svenska nyhetsmedier : En studie om diskurser och inramning av kroppsaktivism

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mikaela Wikström; [2019]
  Nyckelord :Media communication studies; body activism; social media; connected content analysis; discourse analysis; Textometrica; norms of ideal beauty; news media; framing.;

  Sammanfattning : From 2015 to 2018 many Swedish news media were publishing articles about the same topic; body activism. The purpose of this study is to examine how Swedish news media linguistically uses the term body activism, how they define the term and if discursive themes and patterns can be identified when it comes to how the news media report about body activism. LÄS MER

 4. 4. Sexuell hälsa under och efter klimakteriet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Larsson; Stina Nyström; [2019]
  Nyckelord :Klimakteriet; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysiologiska förändringar som uppstår till följd av menopaus kan ha en stor inverkan på kvinnor, både sexuellt och på andra plan i livet. Den sexuella hälsan är en stor del av människors identitet och påverkar upplevelsen av välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. The construction of women’s sexuality : A critical discourse analysis on consent research

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Fröander; Nelli Halkosaari; [2019]
  Nyckelord :Sexuality; consent; women; critical discourse analysis; social constructionism; feminist theory; Sexualitet; samtycke; kvinnor; kritisk diskursanalys; socialkonstruktivism; feministisk teori;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how women’s sexuality is constructed in consent research, and to discuss hypothetically how this construction could come to affect practical social work. We believe that the way that sexuality is defined and discussed can have an impact on how professionals treat women who have been subjected to sexual assaults and rape, and work with adolescents in the field of social work. LÄS MER