Sökning: "Discourses about women"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Discourses about women.

 1. 1. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
  Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER

 2. 2. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

 3. 3. Morality Discourses of NGOs Working With FGM/C in Sierra Leone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mika Bergström; [2020]
  Nyckelord :Sierra Leone; FGM C; Universalism; Cultural Relativism; NGO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines how moral discourse concerning FGM/C is articulated by the NGOs Amazonian Initiative Movement (AIM) and Advocacy Movement Network (AMNet) and with what consequences. It is a case study about these two organisations which uses content analysis as the main data collecting and analysing strategy. LÄS MER

 4. 4. Raka vägen till kvinnlig frigörelse? En multimodal socialsemiotisk analys av femvertising ur ett kritiskt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Klara Ottosson; Maja Grundskog; [2020]
  Nyckelord :femvertising; feminism; postfeminism; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska företag använder sig av femvertising i sin digitala kommunikation. Studien görs ur ett kritisk feministiskt perspektiv och studerar och analyserar hur kvinnor och kvinnlighet porträtteras i marknadsföring idag samt hur feminism används för kommersiella syften. LÄS MER

 5. 5. Olika nyanser av den sexuella kvinnan : En studie om hur kvinnlig sexualitet framställs på Baaam.se

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Clara Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Sex; Sexuality; Young Women; Lifestyle Magazine; Representation; Critical Discourse Analysis; Gender theory; Sex; Sexualitet; Unga kvinnor; Livsstilsmagasin; Representation; Kritisk diskursanalys; Genusteori;

  Sammanfattning : Baaam is a Swedish digitized lifestyle magazine for young women that, among other things, writes about sex, sexuality and relationships. Baaam is a feminist platform that claims to be a guiding companion to young women. LÄS MER