Sökning: "Discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 2024 uppsatser innehållade ordet Discrimination.

 1. 1. Vägen mot ett mer jämställt arbetsliv - Gravida kvinnors rättsliga skydd i arbetslivet, konsekvenser av föräldraledighetsuttaget samt åtgärder som främjar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Forsbrand; Alice Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Gender discrimination; parental leave; equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered to be one of the world's most equal countries, hundreds of cases of suspected gender discrimination are reported every year. The legal protection in Sweden largely consists of regulations from the European Union that have been transformed into Swedish law. LÄS MER

 2. 2. HBTQ på EU-nivå : Den politiska skillnaden mellan EPP och S&D

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Miriam Parkkinen; [2022]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; HBTQI ; European People s Party; Socialists Democrats; Europa; Politik; Ideologi.;

  Sammanfattning : In November 2020, The European Commission came out with a fact sheet regarding their LGBTI- equality strategy for 2020-2025. This strategy mentions the goal to fight discrimination against LGBTI-people, build a society that includes LGBTI-people, and more. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av diskriminering i förlossningsvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Carolina Borslöv; Erika Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Delivery care; discrimination; experience; midwife; Barnmorska; diskriminering; erfarenheter; förlossningsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla människor har rätt till sjukvård på lika villkor, trots detta förekommer diskriminering och vården är inte jämlik för alla. Både personal och patienter kan utsättas för olika typer av diskriminering. Kvinnor som har negativa vårderfarenheter avvaktar med att söka vård på grund av rädsla för att bli diskriminerade. LÄS MER

 4. 4. La zorra promiscua y el zorro astuto - Un estudio sobre construcciones metafóricas de género en palabras de animales

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Joanna Steffansson; [2022]
  Nyckelord :metáforas conceptuales; metáforas animales; critica feminista del lenguaje; sexismo lingüístico; encuesta; genero; conceptual metaphors; animal metaphors; feminist critique of language; linguistic sexism; survey; gender; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La presente investigación examina las metáforas de palabras de animales en la vida cotidiana, con el fin de problematizar construcciones de género. El estudio llega a la conclusión que la mayoría de las metáforas estudiadas discriminan o/y subordinan a la mujer. LÄS MER

 5. 5. LAS, ett undantag från Diskrimineringslagen- Förbudet mot åldersdiskriminering i förhållande till Lagen om anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Bergman; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; anställningsskydd; ålder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med en ökad medellivslängd ökar även antalet äldre arbetstagare på arbetsmarknaden. Frågan om äldre arbetstagares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen blir därmed mer och mer aktuell. LÄS MER