Sökning: "Disease outbreaks"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Disease outbreaks.

 1. 1. Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Roya Rahbar; [2021]
  Nyckelord :Communicable diseases; Disease outbreaks; Nurses; Qualitative research; Kvalitativ forskning; Sjukdomsutbrott; Sjuksköterskor; Smittsamma sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar behövs sjuksköterskor för att vårda patienter, ofta under ansträngande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Blue biotechnology : its role in the future of food

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Andrea Lundh; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; blue biotechnology; aquatic resources; SDG; sustainable development goals; blue growth; zero hunger; food security; agenda 2030;

  Sammanfattning : To provide healthy food and livelihoods to a growing population on Earth, while environmental issues becoming more adverse, as well as climate change becoming more critical, is one of today’s greatest challenges. By 2015 the United Nations come up with 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) to tackle global challenges as poverty, global hunger, climate resilience, population growth control, achieving food security, and promotion of sustainable agriculture. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Carola Dowermark; [2020]
  Nyckelord :kennelhosta; infektiös tracheobronkit; hund; infektionssjukdom;

  Sammanfattning : Kennelhosta är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hund och den finns över hela världen. Sjukdomen är ett komplex av akuta, mycket smittsamma luftvägsinfektioner. Trots att patogenesen för kennelhosta varit känd sedan 1970-talet insjuknar fortfarande många hundar varje år. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i samband med pandemier : Analys utifrån COVID-19s påverkan på fallföretagets Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jansson; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; pandemics; external disturbances; Risk Management; logistics; Supply Chain Management; pandemi; externa störningar; logistik; riskhantering;

  Sammanfattning : Increased economic growth and growing competition in the world market has led to an increased need for Supply Chain Management (SCM). SCM leads to a complex network between the parts in the entire flow chain and the complexity increases the vulnerability to external disturbances. LÄS MER

 5. 5. Investigating how the political will for strengthening resilience has developed within Bristol

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Laura Hendy; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study investigates how the political will for strengthening resilience has developed within the city of Bristol, focusing on how this is shaped by factors at local, national and international scales. Thematic analysis of Bristol City Council policy documents and interviews with participants from a range of different organisations throughout the city are used to gather data. LÄS MER