Sökning: "Diskbråck"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Diskbråck.

 1. 1. Analys av urvalsprocessen till ryggkirurgi vid unilateral symptomgivande nervrotspåverkan. : En pragmatisk pilotstudie med könsperspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anders Christensen; [2020]
  Nyckelord :Ischias; sensitivitet; specificitet; klinisk undersökning; fysioterapi; ryggsmärta;

  Sammanfattning : Introduktion Lumbago-ischias definieras som ländryggssmärta med utstrålande smärta från skinkan ut i ett ben och kan till 85 % förklaras av nervrotspåverkan såsom diskbråck och diskbuktningar. Urvalet för kirurgi vid symptomgivande nervrotspåverkan omfattar en sammanvägning av en noggrann anamnes, en radiologisk undersökning och en klinisk undersökning. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi för att minska kinesiofobi hos idrottare  med ländryggssmärta eller lumbalt diskbråck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Eric Brännström; Sanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta (low back pain (LBP)) är ett utbrett problem i såväl den allmänna befolkningen som bland idrottare. Bland flera bakomliggande orsaker är diskbråck en av de allvarligare. LBP är frekvent förekommande i många idrotter, där tunga lyft i kombination med flexion och rotation av ryggraden är typiska riskfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Rehabilitering med passiv rörelseträning, massage och ståträning på paraplegiska hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linnea Forslind; [2018]
  Nyckelord :rehabilitering; diskbråck; paraplegi; hund; passiv rörelseträning; massage; ståträning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Diskbråck är en vanlig orsak till neurologisk dysfunktion hos hund och oavsett om skadan opereras eller inte behövs rehabilitering för att återfå bästa möjliga funktion i bakbenen. Ett diskbråck som orsakar paraplegi ger följder som orsakar ökad inaktivitet och ökad tid i stillhet. LÄS MER

 4. 4. Postoperativa träningsinterventioner för lumbalt diskbråck inom fysioterapin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniel Dalerhult; Johan Lundin; [2017]
  Nyckelord :Diskbråck; Fysioterapi; Postoperativ vård; Träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggsmärta är ett vanligt problem i Sverige och medför stora samhällskostnader. Diskbråck är en skada som kan orsaka smärta vid lumbala ryggproblem och livstidsincidensen av symptomgivande diskbråck ligger någonstans mellan 1.3-5.3%. LÄS MER

 5. 5. Skillnader i patogenesen för intervertebral diskdegeneration mellan kondrodystrofa och icke kondrodystrofa raser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jonathan Sverud; [2017]
  Nyckelord :intervertebral diskdegeneration; diskbråck; kondrodystrofa raser; icke kondrodystrofa raser; patogenes; hund;

  Sammanfattning : Diskbråck är en vanlig åkomma hos hundar som kan ge allt ifrån ryggsmärta till förlamning. En intervertebral disk (IVD) är placerad mellan kotkropparna och består av nucleus pulposus (NP) i mitten, omsluten av annulus fibrosus (AF). NP består av proteoglykaner, hyaluronsyra, kollagen II, notochordala celler i grupper och 80% vatten. LÄS MER