Sökning: "Diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 2646 uppsatser innehållade ordet Diskurs.

 1. 1. Medias skildringar av hälsa : En diskursteoretisk analys av begreppet hälsa genom tre dagstidningar och en tidskrift från åren 1962 och 1994

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Björn Gräslund; [2023]
  Nyckelord :Health; media; discourse; Hälsa; media; diskurs;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats undersöker hur begreppet hälsa skildrats av tre dagstidningar och entidskrift - åren 1962 och 1994. Forskningsinstansen är kvalitativ och bygger därmed på etthermeneutiskt förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Örebro Centrum, en trygg plats? : En studie om unga kvinnors erfarenheter och upplevelser kring tryggheten i centrala Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Björk Linder; Tobias Tybell; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; Urbana rum; Rädslans geografi; Rörelsemönster; Platser; Platsegenskaper;

  Sammanfattning : Efter den feministiska geografins framfart har genusperspektivet genomsyrat många aspekter av kulturgeografin. Kvinnans plats i det offentliga och privata rummet är ett välstuderat fenomen utifrån rädslans geografi och trygghetsforskningen. LÄS MER

 3. 3. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2023]
  Nyckelord :climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

  Sammanfattning : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. LÄS MER

 4. 4. Konsekvenserna i praktiken av Idrott och hälsas (alltför?) diffusa läroplan : En diskursanalys av kunskapsämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Felicia Radovan; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapsämne; lärande; bedömning; förändring; folkhälsa; aktivitet; repertoar; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to investigate the discourses on Physical Education and Health as a subject of knowledge. This would be investigated to partly identify which repertoires the actors (the interviewed teachers) reproduced, partly to see what the discourses about Physical Education and Health as a subject of knowledge looked like. LÄS MER

 5. 5. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER