Sökning: "Diskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 2800 uppsatser innehållade ordet Diskurs.

 1. 1. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER

 2. 2. En antirasistisk förskola. En litteraturstudie om förskolans arbete med antirasism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Strömberg; Sabrina Pijuk; [2024-02-26]
  Nyckelord :Rasifiering; Rasism; Antidiskrimineringsarbete; Pedagogens förhållningssätt och Pedagogiskt ledarskap.;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt syftar till att undersöka vad tidigare forskning erhåller om antirasistiskt arbete i förskolan. Förskolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag och arbetslaget ska aktivt samverka för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. LÄS MER

 3. 3. Spela efter, för och emot noter på elgitarr : Gymnasieelevers diskursiva uppfattningar kring notläsning på elgitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Hellgren; [2024]
  Nyckelord :discourse analysis; discursive psychology; electric guitar; electric guitar instruction; high school students; sheet music; sheet music instruction; diskursanalys; diskurspsykologi; elgitarr; elgitarrundervisning; gymnasieelever; notläsning; notläsningsundervisning;

  Sammanfattning : I det här självständiga arbetet framkommer det att notläsning inte alltid ses som någonting nödvändigt av elgitarrelever på gymnasiet, men det finns vissa tillfällen de värderar det högt. I det här självständiga arbetet undersöks diskursiva uppfattningar och diskursivt innehåll i gymnasieelevers utsagor kring notläsning på elgitarr. LÄS MER

 4. 4. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Examining Conservation Narratives : An Environmental Discourse Analysis of WWF Madagascar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Félice Rubin; [2024]
  Nyckelord :Conservation; Discourse; Deforestation; Community management; Biodiversity; Ecosystem services; Hegemony; Baselines; Environmental History; Miljövård; diskurs; avskogning; samhällsförvaltning; biodiversitet; ekosystemtjänster; hegemoni; miljöhistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines the conservation narratives of Madagascar the ambiguity of forest cover and deforestation estimates, and the difficulty in deconstructing the narratives linked to the idea of a once fully forested island. In particular, shifts in the conservation debate are related to the discursive power of a large-scale international NGO, the WWF. LÄS MER