Sökning: "Diskursanalys adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Diskursanalys adhd.

 1. 1. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 2. 2. ADHD i media. En diskursanalys av texter i tre svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Björnstedt; [2018]
  Nyckelord :ADHD; critical discourse analysis; diagnosis; discourse; functional ability; mass media; medication; diagnos; diskurs; funktionsförmåga; kritisk diskursanalys; massmedia; medicinering;

  Sammanfattning : Samhället formas genom vårt språk och därför kan mänsklig kommunikation aldrig betraktas som neutral. Trots det missar den samhällsvetenskapliga forskningen ofta att belysa språkets betydelse för hur komplexa sociala fenomen framställs och förstås. LÄS MER

 3. 3. "precis som du fast ändå alldeles olik" : En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Dannefalk; [2017]
  Nyckelord :Tjejer; flickforskning; ADHD; självbild; diagnoser; bloggar; avvikande;

  Sammanfattning : Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. LÄS MER

 4. 4. "En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Angelica Larsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; barn med ADHD; bilderbok; diskursanalys; förskollärare; identifikationsprocess; poststrukturalism; skola; visuell textanalys;

  Sammanfattning : Idag finns det många barn med ADHD som med sina särskilda egenskaper har svårt att identifiera sig med den vanligt förekommande litteraturen eftersom den sällan innefattar karaktärer med diagnoser. Bokläsningen är en central del i förskolans verksamhet och ska kunna ge barnen förutsättningar till att identifiera sig och känna samhörighet med böckernas olika karaktärer. LÄS MER

 5. 5. Från hopplöst kriminell till behandlingsbar: En diskursanalys om Kriminalvårdens ADHD-projekt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annika Zelander; [2016]
  Nyckelord :ADHD; criminology; discourse analysis; drug treatment; ADHD; kriminologi; diskursanalys; läkemedelsbehandling;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how ADHD medication designed as a suitable solution within the prison in terms of treatment. The study had a qualitative disposition and I have used a discourse analysis. My theoretical starting point was extracted from Foucault’s theory about power and knowledge and his discourse concept. LÄS MER