Sökning: "Diskursiv"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet Diskursiv.

 1. 1. HUR HAR PRAKTISKA OCH TEORETISKA ASPEKTERNA AV ÄMNET SLÖJD SKRIVITS FRAM VID INFÖRANDET I UNDERVISNINGSPLANER OCH LÄROPLANER

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda-Marie Herger; [2019-02-12]
  Nyckelord :Slöjd; teori; praktik; kunskapssyn; undervisningsplaner; läroplaner; betänkanden; förordning och proposition;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur slöjdämnet har skrivits fram i läroplaner och förarbeten med avseende på praktiskt- och teoretiskt ämnesinnehållTeori:Läroplansteoretisk forskning med betoning på språkets performativa funktion i läroplanstexter.Metod:Diskursanalys, inspirerad av kritisk diskursanalys med tonvikt på diskursiv och social praktikResultat:Resultatet visar att de förändringar som förekommit när det gäller praktiska- och teoretiska aspekter av slöjdämnet går att förstå som en följd av samhällsutvecklingen när det gäller synen på teoretiska och praktiska kunskaper och en förskjutning mot estetiska aspekter och större tonvikt på teoretiskt innehåll i slöjdämnets undervisning. LÄS MER

 2. 2. Samhällets panakeia? En diskursiv policyanalys av Digitaliseringsstrategin ur ett arbetsmarknadsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stig-Dennis Nyström; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; labour market; policy analysis; WPR; conceptualisation; digitalisering; problemrepresentation; arbetsmarknad; policyanalys; diskursanalys; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The study set out to analyse the discourse surrounding ‘the digitalisation’ in relation to the labour market in the Swedish Government Offices’ Digitalisation strategy and the government report that builds it, utilising Bacchi’s (2009) WPR-approach. The discourse appears to further the premise that ‘the digitalisation’ will have austere effects on nearly all parts of society. LÄS MER

 3. 3. Kulturens roll i stadsförnyelse - en diskursiv kamp och dess rumsliga konsekvenser. En fallstudie av Gåsebäck i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ulrika Seeberg-Elverfeldt; [2019]
  Nyckelord :Culture; Discourse theory; Social utility discourse; Social frictions; Market hegemony; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Different interests ascribe different meaning to the role of culture in urban regeneration and discourses are created. Previous research showed that successful examples of urban regeneration happened as culture-led bottom-up processes, where inhabitants had a supporting cooperation with the city administration. LÄS MER

 4. 4. Den moderna skamstocken? : En diskursiv jämförelse mellan skamstraff och namngivningar kopplade till #metoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Moa Broqvist; [2019]
  Nyckelord :shame punishment; metoo; Sweden; crime; discourse theory; netnography;

  Sammanfattning : In the #metoo movement some men were named in accusations of sexual harassment or sexual abuse. Some people compared the naming to a mob society and that was the inspiration behind this essay. LÄS MER

 5. 5. Omdebatterade vägar i trafiken mellan traditionerna : - En religionshistorisk undersökning om forskningens tendenser kring den judisk-kristna separationen, 1991–2004.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lisa Laurila; [2019]
  Nyckelord :judaism; christianity; the parting of the ways ; separation; orthodoxy; heresiology; textual discourse analysis; judendom; kristendom; the parting of the ways ; separation; ortodoxi; kätteri; diskursiv textanalys;

  Sammanfattning : The separation between Judaism and Christianity is a subject which a large number of scholars within the study of religion have invested time and effort in. The field can surely be described as massive, and to figure out what has been said and done, and why so, is perhaps not the simplest of tasks. LÄS MER