Sökning: "Diskursiv"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet Diskursiv.

 1. 1. HUR HAR PRAKTISKA OCH TEORETISKA ASPEKTERNA AV ÄMNET SLÖJD SKRIVITS FRAM VID INFÖRANDET I UNDERVISNINGSPLANER OCH LÄROPLANER

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda-Marie Herger; [2019-02-12]
  Nyckelord :Slöjd; teori; praktik; kunskapssyn; undervisningsplaner; läroplaner; betänkanden; förordning och proposition;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur slöjdämnet har skrivits fram i läroplaner och förarbeten med avseende på praktiskt- och teoretiskt ämnesinnehållTeori:Läroplansteoretisk forskning med betoning på språkets performativa funktion i läroplanstexter.Metod:Diskursanalys, inspirerad av kritisk diskursanalys med tonvikt på diskursiv och social praktikResultat:Resultatet visar att de förändringar som förekommit när det gäller praktiska- och teoretiska aspekter av slöjdämnet går att förstå som en följd av samhällsutvecklingen när det gäller synen på teoretiska och praktiska kunskaper och en förskjutning mot estetiska aspekter och större tonvikt på teoretiskt innehåll i slöjdämnets undervisning. LÄS MER

 2. 2. Kulturens roll i stadsförnyelse - en diskursiv kamp och dess rumsliga konsekvenser. En fallstudie av Gåsebäck i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ulrika Seeberg-Elverfeldt; [2019]
  Nyckelord :Culture; Discourse theory; Social utility discourse; Social frictions; Market hegemony; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Different interests ascribe different meaning to the role of culture in urban regeneration and discourses are created. Previous research showed that successful examples of urban regeneration happened as culture-led bottom-up processes, where inhabitants had a supporting cooperation with the city administration. LÄS MER

 3. 3. Den moderna skamstocken? : En diskursiv jämförelse mellan skamstraff och namngivningar kopplade till #metoo

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Moa Broqvist; [2019]
  Nyckelord :shame punishment; metoo; Sweden; crime; discourse theory; netnography;

  Sammanfattning : In the #metoo movement some men were named in accusations of sexual harassment or sexual abuse. Some people compared the naming to a mob society and that was the inspiration behind this essay. LÄS MER

 4. 4. Omdebatterade vägar i trafiken mellan traditionerna : - En religionshistorisk undersökning om forskningens tendenser kring den judisk-kristna separationen, 1991–2004.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lisa Laurila; [2019]
  Nyckelord :judaism; christianity; the parting of the ways ; separation; orthodoxy; heresiology; textual discourse analysis; judendom; kristendom; the parting of the ways ; separation; ortodoxi; kätteri; diskursiv textanalys;

  Sammanfattning : The separation between Judaism and Christianity is a subject which a large number of scholars within the study of religion have invested time and effort in. The field can surely be described as massive, and to figure out what has been said and done, and why so, is perhaps not the simplest of tasks. LÄS MER

 5. 5. Urban och rural maskulinitet - en diskursiv analys om manliga identiteter skildrade i rurala rum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Mikaela Rask; [2019]
  Nyckelord :urban; rural; urban norm; maskulinitet; discourse analysis; hegemonic masulinity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to analyse discursive power structures between rural and urban environments and how these are expressed through character portrayals of men in rural environments. The essay will also examine whether or not a relation between the discursive power structure (between the rural and urban) and a hegemonic masculinity can be found within the source material. LÄS MER