Sökning: "Diskursteori"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet Diskursteori.

 1. 1. Rasifierade och sexualiserade konstruktioner av “invandraren” i det politiska samtalet: Endiskursanalys av riksdagsdebatter 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilda Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Invandrare; Diskursiva konstruktioner; Diskursteori; Laclau och Mouffe; Loomba; Eurocentrism; Rasifiering; Sexualisering;

  Sammanfattning : This study aims to problematize racialized and sexualized discursive constructions of the"immigrant" within the political conversation in Sweden. Discursive constructions of the“immigrant” often depict the “immigrant” through words such as "child marriage", "rape" orother implied meanings of patriarchal gender relations. LÄS MER

 2. 2. Brottet och partiet : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters rapportering av riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Cecilia Bauersfeld; Maja Meriläinen; [2023]
  Nyckelord :Diskurs; Diskursanalys; Kvantitativ innehållsanalys; Brott; Dagens Nyheter; Politik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur Dagens Nyheter rapporterade om de tre största riksdagspartierna: Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vid riksdagsvalet 2022. Mer specifikt i artiklar där brottslighet nämns. Studien består av två delar, en kvantitativ och en kvalitativ. LÄS MER

 3. 3. Barns våldsrepresentativa lek i förskolan : En kvalitativ kritisk diskursanalys om hur förskollärares talar om våldsrepresentativ lek och populärkulturens inverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Viktoria Sjöstrand; Julia Börjesson; [2023]
  Nyckelord :critical discourse analysis; discourse theory; popular culture; preschool teachers; social constructionism; violence-representative play; diskursteori; förskollärare; kritisk diskursanalys populärkultur; socialkonstruktionism; våldsrepresentativ lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta hur förskollärare talar om våldsrepresentativa lekar och populärkulturen på förskolan genom fokusgrupper. Vi vill synliggöra och bidra med kunskap om på vilket sätt förskollärare talar om och därigenom ger uttryck för hur de tolkar och upplever våldsrepresentativa lekar på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Policybegreppet livslångt lärande och dess betydelse i framtidens skola, arbetsliv och politik : En diskursanalytisk litteraturstudie av forskningsstudier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johansson Lucas; [2023]
  Nyckelord :Diskursanalys; livslångt lärande; utveckling; teknologi; livslång utbildning; kontinuerligt lärande; arbetsliv; skola; högre utbildning;

  Sammanfattning : Begreppet Livslångt lärande går att se ur flera perspektiv som individuellt, organisatoriskt och socialt. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera och problematisera begreppets användning inom områden såsom teknologisk utveckling, inom utbildning samt arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Vad fan tjejer, kom igen nu! : En etnologisk studie av tjejers fotbollsspelande - om föreställningar, förväntningar och iscensättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Malin Forssner; [2023]
  Nyckelord :Genus; Idrott; Fotboll; Iscensättningar; Diskursteori; Föreställningar;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur tjejfotbollen iscensätts av spelare, tränare, föräldrar och andra i fotbollsspelande tjejers omgivning till vardags i ett lag för tjejer i yngre tonåren i Mellansverige. Studiens kunskapsmål är att synliggöra föreställningar om kön inom sporten. LÄS MER