Sökning: "Diskusanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Diskusanalys.

 1. 1. Romen i journalisternas händer : en kritisk diskusanalys av hur romer framställs i Dagens nyheter före och efter erkännandet som nationell minoritet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Stina Bergström; [2019]
  Nyckelord :Roma; power; knowledge; media; stereotype; language; critical discourse analysis; We and Them; the Other; Orientalism;

  Sammanfattning : The study The Rome in the hands of journalists: a critical discourse analysis of how Roma people are represented in Dagens Nyheter before and after recognition as a national minority examines the swedish newspaper Dagens Nyheter´s reporting of the Roma people in 1998 and 2018. The aim is to find out if the recognition as a national minority in 2000 has created some form of change in the journalists' representation of the Roma people and how it is expressed. LÄS MER

 2. 2. Vi och dom: En diskursanalys om medias framställning av missbrukare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Therese Benjaminsson; [2017]
  Nyckelord :media; Critical discourse analysis; socialconstructivism; newspaper article; addict; kritisk diskusanalys; socialkonstruktivism; tidningsartiklar; missbrukare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: We and them: A discourse analysis of the media`s representation of addicts. Supervisor: Janicke Andersson Author: Therese Benjaminsson Assessor: Eva Palmblad This study analyzed 14 different articles from Expressen and Aftonbladet from a time period between February 2015 and March 2016. LÄS MER

 3. 3. Formandet av en säkerhetsgemenskap? : En diskusanalys av formandet av en kollektiv identitet mellan Nato och Sverige

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jakob Willemo; [2017]
  Nyckelord :Säkerhetsgemenskap; identitet; Nato; Sverige; Hot; Säkerhet; Ryssland;

  Sammanfattning : This paper attemps to asses the current development in the relationship between Sweden and Nato and it´s implecations on the creation of a potential security community. Building on Adler & Barnetts conceptualisation of Security Communities, focusing heaveliy on the construction of a common identity, the papper concludes that there is a tendency of the actors moving closing to eachother, not only practicly but also in the security discourse. LÄS MER

 4. 4. Bilder av migration

  L1-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Pelin; [2015]
  Nyckelord :riksdagsval 2014; postkolonialism; kulturellt våld; dagstidningar; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras kvalitativt hur dagstidningars fokus kring migrationsfrågan, med särskild fokus på invandring, uttrycktes kring riksdagsvalet 2014. Studien syftar att problematisera inne-hållet ur ett kulturellt våldsperspektiv genom ett postkolonialt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Samspel mellan bild och  text i kampanjer : Systemisk funktionell analys av en högskolekampanj

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Linda Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :SFG; SF-MDA; multimodal; visuell; kampanj;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras Södertörn högskolas kampanj jag är lärare, som lanserades år 2014, utifrån de texter och bilder används för att förmedla dess budskap. Texten analyseras med hjälp av Systemisk funktionell grammatik (SFG) och de visuella elementen med Systemisk funktionell Multimodal Diskusanalys (SF-MDA). LÄS MER