Sökning: "Disneyland"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Disneyland.

 1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Andrèe Olsson; [2017]
  Nyckelord :temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Sammanfattning : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. LÄS MER

 2. 2. Magic Kingdoms beyond Disneyland: Medievalism in George R.R. Martin's "A Song of Ice and Fire" and Mary Gentle's "Ash: A Secret History"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Linda Antonsson; [2015-04-24]
  Nyckelord :Litteraturvetenskap; Magisteruppsats; Fantasy; world-building; history; medievalism; narratology; historiography;

  Sammanfattning : Much of the fantasy genre – in particular, much of the literature that defines public perception of the genre – takes place in worlds inspired by the Middle Ages, or at least by the common ideas and conceptions of the era. This thesis examines two works of fantasy –George R. LÄS MER

 3. 3. Autenticitet & Turism : - Safari, Disneyland eller en paraplydrink vid poolen, hur viktigt är autenticitet för den svenska turisten?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi och ekonomisk historia

  Författare :Frida Stoltz; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Begreppet autenticitet har under flera års tid undersökts, forskats och diskuterats inom en rad olika forskningsgrenar. Den här studien undersöker begreppets definition samt dess användande inom turismforskningen. LÄS MER

 4. 4. The story, but a different story

  Master-uppsats, Konstfack/Experience Design

  Författare :Minjeong Cha; [2011]
  Nyckelord :Time perception; Staged event; Pre- Post-experience; Theme park;

  Sammanfattning : This project started with my naive and utopian hypothesis: 'Is there any one experience, equally memorable for everybody, that affects people‘s ordinary lives in a meaningful way afterward?‘ To explore this matter from multiple angles, I needed a research location that already had strongly staged experiences with a clear theme, diverse actors, and its own narratives. And I hit upon the right place: Disneyland Paris. LÄS MER

 5. 5. Marketing Strategic Change in Expansionof Disneyland : Cases Study of Disneyland's Overseas Expansion in Shanghai

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Li Zhu; Dan Xu; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: The international theme park industry is growing but is also facing a series of bottleneck problems. Disneyland as one of the most famous theme parks, is trying to expand its kingdom to China. LÄS MER