Sökning: "Dispersed"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet Dispersed.

 1. 1. The Utilisation of Capabilities in Born Globals’ Internationalisation Process - A Multiple Case Study of Swedish Born Globals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Herman Fri; Ludvig Gillholm; [2020-06-29]
  Nyckelord :Born globals; internationalisation; ordinary capabilities; dynamic capabilities; networking capabilities; internally focused learning capabilities; market-focused learning capabilities; marketing capabilities; logistics capabilities;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Contamination analysis of the landfill Rösaberg inerta massor : Risk assessment and investigation of the contaminant distribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Westander Lisa; [2020]
  Nyckelord :Landfill; MODFLOW; Risk assessment; Site-specific guidelines; Deponi; MODFLOW; Riskbedömning; Platsspecifika riktvärden;

  Sammanfattning : The dispersion of contaminants deriving from landfills poses a risk to the surrounding environment and human health. Old landfills are treated with extra precaution, due to their poorer construction, less stringent operation and lack information regarding the waste content. Vetlanda municipality has identified 48 old landfills. LÄS MER

 3. 3. Environmental innovation across Sweden: The role of related variety in regional knowledgebases

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alexander Wobedo; [2020]
  Nyckelord :Environmental innovation; related variety; variety; regional development; sustainable development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable development has become a major goal of development policies across the globe and environmental innovation is commonly viewed as a means to fulfil this goal because it can create growth while simultaneously reducing environmental impact. Recent research in economic geography has provided evidence for a positive relationship between variety in local knowledgebases and innovativeness. LÄS MER

 4. 4. Soil organic carbon prediction using Sentinel-2 data and the LUCAS topsoil database

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Philipp Hansen; [2020]
  Nyckelord :Sentinel-2 LUCAS topsoil database Soil organic carbon mapping Multispectral data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Its carbon sink potential as well as soil fertility benefits make organic carbon a soil variable for which reliable quantification methods are sought. This thesis work aims at investigating the possibility of adapting a large soil spectral library to build models for SOC predictions with remotely sensed, multispectral data. LÄS MER

 5. 5. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :David Persson; [2020]
  Nyckelord :artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Sammanfattning : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. LÄS MER