Sökning: "Dispersed"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet Dispersed.

 1. 1. It’s What’s Inside That Matters - How an MNC’s internal corporate communication can be designed to be effective and engaging

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maja Karlsson; Isabelle Klingstedt; [2019-08-08]
  Nyckelord :Internal Corporate Communication; Communication Channels; Content; Effective Communication; Employee Engagement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Crossing Boundaries: Stage-Gate Model as a Boundary Object - A qualitative study on the function of the stage-gate model as a boundary object in cross-functional work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Seila Kozarcanin; Weris Ahmed Mohamed; [2019-07-02]
  Nyckelord :Stage-Gate model; Industry 4.0; Product Development; Boundary Object; Boundary Spanning Activities; Cross-functional work; Cross-functional teams;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Multiscale Analysis of Multifunctional Composites

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Ammara Dil; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Conventional polymer composites are highly demanding due to their high strength and stiffness, low weight, easy processing and corrosion resistance. However, their weak out of plane properties restricts their use in high performance applications, such as aerospace, military and automotive components. LÄS MER

 4. 4. Riskhanteringsverktyg i växtodlingen : har växtodlingsproduktionen tillräckligt med verktyg för att hantera finansiell risk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niklas Bengtsson; Martin Olsson; [2019]
  Nyckelord :risk; riskhantering; gårdsstöd; försäkring; CAP-reform; förväntad nyttoteori; resultatutjämning;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med anledning av den förväntade ökade riskexponering växtodlingsproducenter kommer stå inför vid ett förändrat klimat. Torkan 2018 slog hårt mot landets lantbrukare och lönsamheten upplevdes som kraftigt försämrad. LÄS MER

 5. 5. Thermoset biopolymer reinforced with carbon-nanotubes

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Morteza Esmaeili; [2019]
  Nyckelord :biopolymers; bio-composites; glycerol lactic acid; carbon nanotube; reinforcement; thermoset; dispersion;

  Sammanfattning : Compared to conventional fibers, carbon nanotubes possess several significant properties, which make them as an excellent alternative reinforcement in multi-functional material industry. In this study, the possibility of dispersion of the multi-wall carbon nanotube (MWCNTs) in a thermoset bio-based resin (synthesized based on end-functionalized glycerol-lactic acid oligomers, GLA, at university of Borås) was investigated. LÄS MER